اسرائیل و ترکیه برای عادی سازی مناسبات دو کشور، گفتگوهای محرمانه ای را آغاز کرده اند

در اورشلیم گفته شد که هم اکنون یک رشته تماس های محرمانه بین اسرائیل و دولت ترکیه برای بازگرداندن روابط دو کشور به مسیر عادی ادامه دارد. این مناسبات، از هنگام به قدرت رسیدن دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان در ترکیه به مراحل بحرانی رسیده و هنوز هم به مسیر عادی باز نگشته است.

پرزیدنت اردوغان که امپراطوری عثمانی را خلیفه مسلمانان جهان می داند، و آرزو دارد آن دوران را بازگرداند، در سال های اخیر سیاست پشتیبانی مطلق ار گروه تروریستی حماس را در پیش گرفته و می کوشد خود را نجات دهنده غزه معرفی کند. حماس یک سازمان اسلامی افراط گرا می باشد که می گوید سرزمین اسرائیل یک خاک اسلامی است و باید به اسلام باز گردانده شود.

دولت اردوغان در سال های اخیر با بسیاری از کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده نیر در افتاده و موجب شده که اقتصاد ترکیه دچار یک بحران شدید شود و پول ملی آن کشور ارزش خود را تا حدود زیادی از دست بدهد.

اسرائیل و ترکیه در گذشته مناسبات بسیار دوستانه ای داشتند که همکاری های نظامی و اطلاعاتی را نیز شامل می شد. ولی از هنگامی که رجب طیب اردوغان به مقام نخست وزیری ترکیه رسید و پس از رئیس جمهوری شد، روابط در سرازیر بحران قرار گرفت و دو کشور سفیران خود را فرا خواندند.

محافل آگاه سیاسی در اورشلیم و آنکارا می گویند که هم اکنون گفتگوهای محرمانه برای بازگرداندن روابط به سطح عادی به خوبی ادامه دارد و اگر حادثه پیش بینی نشده ای رخ ندهد، تا چند هفته دیگر بین دو کشور تبادل سفیر صورت خواهد گرفت.

مقامات رسمی اسرائیل و ترکیه هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.