اسرائیل و یهودیان، موضوع اصلی دو سریال تلویزیونی ویژه رمضان، در عربستان سعودی و مصر

برخی سریال هایی که در ماه روزۀ رمضان از تلویزیون های برخی کشورهای عربی پخش می شود، تا حدودی به اسرائیل و یهودیان مربوط می گردد. در یک مورد این سریال، از نابودی اسرائیل سخن می کوید و همزمان، سریال دیگری به دوستی با یهودیان و اسرائیل و حمایت ار گسترش روابط اشاره دارد.. این سریال می تواند نشان تحولی باشد که در عربستان سعودی و برخی از امیرنشین ها نسبت به یهودیان، و سرزمین پدری آن ها یعنی اسرائیل در حال شکل گرفتن است.

در کشورهای عرب، ماه رمضان معمولا زمان پخش سریال های جدید و سرگرم کننده از شبکه های تلویزیونی می باشد و اکثر این سریال ها تازه است و برای نمایش در ماه رمضان تهیه گردیده و بینندگان بسیار زیادی دارد.

دورانی بود که نه تنها یک اسرائیلی حق نداشت به خاک عربستان پای گذارد، بلکه ورود یهودیان غیر اسرائیلی نیز ممنوع بود. زیرا فرمانروایان سعودی ادعا می کردند که سرزمین آن ها به علت حرمین شریفین در مکه و مدینه مقدس هستند و یهودیان نجس محسوب می شوند.

ولی اکنون در سریال های نمایشی در عربستان، یهودی انسان های پاکی معرفی می گردند، بلکه به صورت علنی از دوستی و همکاری با اسرائیل نیز سخن گفته می شود.

این سریال ها در ساعاتی پخش می شود که بینندگان زیادی دارد.

آگاهان می گویند از هنگامی که ملک سلمان و فرزند او محمد بن سلمان حاکمیت بر عربستان را به دست گرفته اند، می کوشند آن را از یک کشور متعصب و عقب مانده، به سوی یک کشور مترقی و مدرن، با احترام به ارزش های امروزی و مورد قبول همه جهانیان پیش برند. یکی از نمادهای این تغییر ماهیت، حقوقی است که به تدریج به زنان در عربستان داده می شود.

این سریال عربستان سعودی، در برابر سریال دیگری قرار دارد که در مصر تهیه شده و جنبه ضد اسرائیلی آن کاملا آشکار است.

داستان فیلمی که در مصر تهیه شده، با دوران پس از نابودی اسرائیل آغاز می شود و کودکان مصری در کلاس درس از معلم خود می پرسند که آیا کشوری به نام اسرائیل در پهنه تاریخ وجود داشته است؟ در این جا فیلم به گذشته باز می گردد و تعریف می کند که چگونه اسرائیل، به دنبال ارتکاب یک اشتباه نظامی یا سیاسی، هدف حمله کشورهای عرب قرار گرفت و به آسانی نابود شد.

اسرائیل ناخرسندی عمیق خود را نسبت به تهیه و نمایش دادن این فیلم، ابراز داشته است.