اسرائیل پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان و پیروزی طالبان را بر آینده ایران و کشورهای خاورمیانه بررسی می‌کند

گروه تروریستی حماس در غزه، یکی از نخستین سازمان‌هایی بود که از تسلط طالبان بر افغانستان علنا ابراز خشنودی کرد و همچنین به توزیع شیرینی بین مردم پرداخت. حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله لبنان نیز، که او هم مانند اسماعیل هنیه مزدور رژیم ایران است، پیروزی طالبان را ضربه دیگری بر حضور آمریکا در منطقه توصیف کرد.

مقامات اسرائیلی همچنان به بررسی پیامدهای احتمالی تسلط طالبان بر افغانستان و بازتاب آن بر امنیت خاورمیانه و از جمله اسرائیل ادامه می‌دهند.

پرسش در این است که خروج شتابزده نیروهای آمریکایی از افغانستان، تا چه حد ممکن است نشانگر رفتارهای آینده دولت پرزیدنت بایدن در رویارویی با عناصر تروریستی و آشوبگر در منطقه باشد.

ارزیابی اسرائیلیان آن است که این پیروزی، همه عناصر جنگ طلب و افراطی را در خاورمیانه تشویق و دلگرم خواهد کرد و به امنیت خاورمیانه نیز آسیب خواهد رساند.

با توجه به خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، آن هم به این صورت تاسف بار، بعید نیست که حتی در امیرنشین‌های عرب و عراق و دیگر کشورهای منطقه، گروه‌های موسوم به داعش و همچنین افراد متعصب دیگر، فعالیت‌های تعرضی را از سر گیرند.

رسانه‌های اسرائیلی نسبت به این شیوه خروج سربازان آمریکایی، واکنش انتقادآمیز شدید نشان دادند. اکثر روزنامه‌های اسرائیل در عناوین درشت خبری در صفحه اول، رویدادهای افغانستان را “فرار آمریکا” توصیف کرده و به مقایسه بین خروج آمریکایی‌ها از کابل به حادثه مشابه در سایگون پایتخت ویتنام جنوبی پرداختند که طی آن، آمریکایی‌ها، دیپلمات‌ها و شهروندان خود را با هلیکوپتر از آن شهر تخلیه می‌کردند که به دست ویت کونگ‌ها نیافتند.

کارشناسان اسرائیلی می‌گویند که این کشور برای تامین امنیت خود و رویارویی با دشمن، هرگز از نیروهای آمریکایی کمک نخواسته و حتی بارها پیشنهاد استقرار نیروهای آمریکایی در خاک خود را رد کرده است. ولی اسرائیل در رویارویی با دشمنان و به ویژه برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم ایران، به تسلیحات آمریکایی نیاز دارد و بدون آن، انجام ماموریت‌های جنگی آسان نخواهد بود.

کارشناسان اسرائیلی می‌گویند که این رفتار دولت پرزیدنت بایدن، بر جسارت رژیم ایران می‌افزاید و احتمال ادامه مذاکرات برجامی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

علی خامنه‌ای بارها گفته است که در برابر آمریکا هرگز نباید کوتاه آمد و او اکنون می‌بیند که دست کم در مورد افغانستان، این ارزیابی درست بوده است.

مقامات رسمی اسرائیل تا کنون درباره رویدادهای افغانستان، به ویژه پیرامون آن چه که به رفتار دولت بایدن مربوط می شود، سخنی نگفته‌اند. ولی شیوه عقب نشینی سربازان آمریکایی را مورد انتقاد غیر علنی قرار می‌دهند.

یک کارشناس اسرائیلی، موعد خروج سربازان آمریکایی را “مطالعه نشده و اشتباه” توصیف کرد و گفت که اگر این خروج در ماه‌های پاییز و زمستان صورت می‌گرفت، طالبان با دشواری بیشتری می توانست بر سراسر افغانستان تسلط یابد.