اسرائیل چهار ناوچه پیشرفته برای خنثی کردن حملات احتمالی حزب الله می‌خرد

در اورشلیم فاش شد که اسرائیلی برای حفاظت از منابع غنی گاز که در آب های دریای مدیترانه کشف کرده و استخراج آن آغاز شده است، چند ناوچه جنگی ویژه به کارخانجات کشتی سازی آلمان سفارش داده است. این منابع که در عمق بیش از یک هزار متری دریا قرار دارد، اسرائیل را به یکی از کشورهای عمده صادر کننده گاز مبدل می سازد. ولی حزب الله لبنان بارها تهدید کرده که آن ها را موشک خواهد بست و منفجر خواهد کرد.

برخی کارشناسان نظامی اسرائیلی می گویند که حکومت اسلامی ایران موشک هایی در اختیار حزب الله قرار داده که می تواند به طور دقیق به اسلکه هایی که اسرائیل در دریای مدیترانه و در فاصله بیش از یکصد کیلومتری از مرز خود برپا ساخته اصابت کند.

آگاهان می گویند: با آن که در حال حاضر احتمال وقوع جنگ با حزب الله بسیار ضعیف است، ولی اسرائیل همیشه خود را برای هر موقعیتی آماده می سازد و از این رو چند فروند ناوچه های ویژه سفارش داده شده که از اسکله ها محافظت کند.

در حال حاضر، سوخت مورد استفاده بسیاری از کارخانه های اسرائیلی گازی است که از عمق دریای مدیترانه استخراج می شود و آسیب رسیدن به اسکله ها ممکن است زیان سنگینی به تولیدات و اقتصاد اسرائیل وارد کند.

ترکیه و لبنان از مدت ها پیش ازدعا کرده اند که در این حوزه گازی سهیم هستند، ولی بعید می نماید که نهادهای داوری بین المللی ادعای آنان را بپذیرند.

اسرائیل چهار فروند ناوچه حفاظت از منابع گاز به آلمان سفارش داده که ساخت نخستین فروند آن آغاز شده است. تحویل آن ها حدود دو سال به درازا می کشد و حدود یک سال پس از آن عملیاتی خواهد شد.

این ناوچه ها بزرگترین نوع خود در نیروی دریایی اسرائیل خواهد بود. در کنار آن ها، سیسم ضد موشکی “گنبد آهنین” که ویژه شکار کردن موشک های کوتاه برد دشمن است، آماده شکار موشک های احتمالی خواهد بود.

ناوچه های اسرائیلی به پیشرفته ترین سیستم جنگ سایبری نیز مجهز خواهد بود.

یک افسر ارشد ارتش اسرائیل که نامش برده نشد ارزیابی کرد که حکومت ایران انواع موشک های کوتاه بردی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده که احتمالا می تواند اسکله های استخراج گاز در آب های دریای مدیترانه را به طور دقیق هدف قرار دهد و از این رو اسرائیل خود را برای مقابله با هر خطری آماده می سازد.