اسرائیل گفته است که مسؤولیت تحریکات حزب الله به عهده دولت مرکزی است. ولی سعد حریری، آن را مشکل منطقه ای می داند

سعد حریری نخست وزیر لبنان می گوید که حزب الله یک مشکل منطقه ای است و نباید دولت بیروت را مسؤول رفتارهای آن دانست

نخست وزیر لبنان در یک مصاحبه تائید کرد که رفتارهای گروه تروریستی حزب الله، امنیت لبنان و مصالح ملی آن کشور را سخت به خطر می اندازد. در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان بی سی، سعد حریری افزوده گفت که از دیدگاه وی، حزب الله، تنها مشکل لبنان نیست، بلکه باید موجب نگرانی همه کشورهای دنیا باشد.

حسن نصرالله در سخنرانی های تهدید آمیز اخیر خود گفته بود که حزب الله بزرگترین مدافع امنیت لبنان و مصالح آن کشور است. او با این ادعا کوشیده بود درگیری های نظامی با اسرائیل را موجه جلوه دهد -و این در حالی که اسرائیل هشدار داده بود که حمله موشکی به شهرها و آبادی های اسرائیل توسط حزب الله، ممکن است لبنان را به عصر حجر باز گرداند.

اسرائیل اعلام کرده بود که از دیدگاه این کشور، دولت مرکزی بیروت مسؤول مستقیم هرگونه تعرض به خاک اسرائیل محسوب خواهد شد.

ولی آشنایان امور می گویند که دولت مرکزی بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند بر حزب الله و رفتارهای آن تسلط داشته باشد. این سازمان تروریستی، دستورات خود را از رژیم ایران می گیرد، و اجرا کننده منافع آن حکومت است و به مصالح ملی لبنان کوچکترین توجهی ندارد.

سعد حریری گفت که وجود حزب الله و قدرت نظامی آن، یک مشکل منطقه ای است که باید با کمک دیگران حل شود.

نخست وزیر کنونی لبنان یکی از مخالفان جدی حزب الله و دخالت رژیم ایران در امور لبنان است. پدر او رفیق الحریری نیز در مقام نخست وزیری، می کوشید جلوی نفوذ رژیم ایران و تقویت حزب الله را بگیرد و به همین علت بود که حزب الله به دستور رژیم ایران، در جریان یک انفجار دهشتناک تروریستی که در یکی از خیابان های بیروت ترتیب داد، رفیق الحریری و همراهان او کشته شدند.

سعد حریری، با اعتراف ضمنی به این واقعیت که دولت مرکزی لبنان توان جلوگیری از رفتارهای حزب الله را ندارد، در این مصاحبه تلویزیونی گفت: نتانیاهو هر اندازه می خواهد، وراجی کند و بگوید دولت مرکزی بیروت مسؤول است، ولی واقعیت آن است که وجود حزب الله به یک مساله منطقه ای مبدل شده و اسرائیل بخوبی می داند که این مشکلی است که به دست کل جامعه بین المللی حل می شود».