اسرائیل یکبار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رفتار تبعیض آمیز متهم ساخت

اسرائیل یک بار دیگر شورای حقوق بشرِ سازمان ملل را به عملیات تبعیض آمیز علیه این کشور متهم ساخت. این شورا که ظاهرا وظیفه آن حفظ حقوق انسان ها در سراسر جهان و از جمله حقوق مردم اسرائیل است، تا کنون بیش از هشتاد درصد از قطعنامه های خود را علیه اسرائیل صادر کرده و اتهامات بی اساسی به این کشور وارد ساخته است.

اسرائیل در سخنان شکایت آمیز سفیر این کشور در بخش اروپایی سازمان ملل، در نشست روز گذشته (سه شنبه) شورای حقوق بشر، خاطرنشان ساخت که شورا یک بار دیگر تصمیمات ظالمانه ای علیه اسرائیل، در رابطه با فلسطینی ها اتخاذ کرده است.

سفیر اسرائیل، خانم آویوا ریختر در مرکز سازمان ملل در ژنو، که شامل شورای حقوق بشر نیز می شود، گفت: صدور قطعنامه های متعدد ضد اسرائیلی و تبعیض آمیز، نشان می دهد که این نهاد کارآمد نیست و به هدف هایی که به خاطر آن برپا شده کمک نمی کند.

در چهار سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مرکز خود در ژنو، ده ها نشست برای طرح کردن شکایات علیه اسرائیل، در رابطه با عملیات دفاعی این کشور در برابر ترور فلسطینی برپا کرده و هرگز جنایات فلسطینی علیه شهروندان اسرائیل را محکوم نکرده است.

ایالات متحده نیز بارها اعلام داشته که شورای حقوق بشر یک سازمان مغرض، به ویژه علیه اسرائیل است و به رسالت واقعی خود پشت کرده است. در سال هایی که این شورا برپا شده، قطعنامه های محدودی علیه جنایات حکومت اسلامی ایران علیه شهروندان آن کشور صادر کرده، و این در حالی که ۸۰ درصد از قطعنامه علیه اسرائیل بوده که خود را ناچار می بیند در برابر جنایات فلسطینی از شهروندان خود دفاع کند.

 

یک دیدگاه

Comments are closed.