«اسرائیل یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با ویروس کورونا در جهان شناخته شده است»

بخش انگلیسی شبکه تلویزیونی بی بی سی به دنبال انجام یک بررسی گسترده درباره شیوه رفتاری کشورهای مختلف برای مهار کردن ویروس کورونا، از جمله گفت که اسرائیل یکی از کشورهای جهان دانسته که بهترین شیوه را برای رسیدن به این هدف به اجرا گذاشت.

اسرائیل از این نظر، در رده بندی کشورهای جهان در مقام یازدهم قرار گرفته، ولی بی بی سی شیوه رفتاری این کشور و دولت های ژاپن، کره جنوبی و آلمان را در کنار اسرائیل، برای آگاهی از اقداماتی که به عمل آوردند مورد بحث قرار داد

رده بندی کشورها به نسبت جمعیت و درصد قربانیان و مبتلایان تهیه شده است.

شبکه تلویزیونی بی بی سی درباره روش هایی که در اسرائیل به کار گرفته شده، از جمله نوشته است: اسرائیل خیلی سریع توانست گسترش ویروس کورونا را مهار کند. از جمله این اقدامات آن بود که در روزهای عید که مردم به سفر می پرزدازند، رفت و آمد بین شهرها را متوقف و ممنوع سازد. اسرائیل همچنین محله هایی را که بیشترین شمار مبتلایان در آن جا شناسایی شد مورد قرنطینه قرار داد و رفت و آمد افراد به آن محله ممنوع شد. اسرائیل همچنین به سرعت توانست تجهیزات مورد نیاز و از جمله کیت تشخیص بیماری را به حد کافی تهیه کند. در کنار آن، احتمال داده می شد که اسرائیل به هزاران دستگاه تنفسی نیاز داشته باشد و به سرعت در همه کشورهای جهان به جستجو پرداخت و حدود یک هزار دستگاه به کشور وارد شد و در کنار آن صنایع نظامی اسرائیل نیز به ساخت این دستگاه حساس الکترونی پرداخت.

همچنین اسرائیل از نظر لباس های ایمنی و نوع ماسک و فاصله گذاری اجتماعی بسیار موفق عمل کرد و هنوز هم با آن که ادامه شیوع ویروس تقریبا متوقف گردیده، ولی تدابیر احتیاطی همچنان ادامه دارد و بازگشایی فعالیت اجتماعی به احتیاط و به صورت پله ای انجام می گیرد.

روی هم رفته می توان گفت که اسرائیلیان یک ملت حرف شنو بودند و مقررات را پذیرفتند و محدودیت های اعلام شده را رعایت کردند – گرچه در روزهای گذشته احساس شد که شکیبایی مردم رو به پایان است و اعتراض های خیابانی به راه افتاد. ولی آن هم ابعاد محدودی داشت و مردم به خوبی درک می کردند که همچنان باید از بازگشت به کار در برخی رشته ها و همچنین حضور در نیایشگاه ها پرهیز کرد.

شمار مرگ و میر در اسرائیل، به نسبت افرادی که مبتلا و بستری شدند نیز، به طور نسبی یکی از کمترین ها بوده است. به موجب آمار، از میان افرادی که به کورونا مبتلا گردیدند، تنها کمتر از یک و نیم درصد فوت کردند و این در حالی که نسبت مبتلایان و فوت شدگان در ایران، حتی با استناد به آمار رسمی، بالای شش درصد بوده است.