اسرائیل ۶۰۰ میلیون دلار برای بهینه سازی سیستم دفاع ضد موشکی خود در برابر رژیم ایران اختصاص می دهد

برای خنثی کردن توان موشکی گروه های تروریستی وابسته به حکومت ایران، که اسرائیل را محاصره کرده اند، وزیر دارایی و رئیس ستاد کل ارتش به توافق رسیدند که یک بودجه اضافی به مبلغ ششصد میلیون دلار در اختیار ارتش قرار گیرد.

در سال های اخیر، رژیم ایران مقادیر زیادی موشک های پیشرفته در اختیار حزب الله لبنان قرار داده و همچنین فن آوری ساخت موشک به حماس و دیگر گروه های تروریستی در غزه منتقل ساخته و به موازات آن سپاه قدس می کوشد در سوریه مستقر شود و از آن جا اسرائیل را مورد تهدید موشکی و حمله نظامی قرار دهد.

افزایش ششصد میلیون دلاری بودجه دفاعی به هدف مبارزه با توان موشکی دشمن، امکانات بیشتری را در اختیار اسرائیل قرار می دهد.

حکومت ایران بارهای تهدید و ادعا کرده است که با یک حمله بسیار گسترده موشکی، می تواند اسرائیلی را به آسانی نابود کند. رژیم ایران حتی در خاک عراق نیز پایگاه های موشکی محرمانه برپا ساخته تا بتواند از آن جا به سوی اسرائیل به حمله موشکی دست بزند.

مبلغ تصویب شده به طراحی و تولید سیستم های ضد موشکی جدید اختصاص خواهد یافت. اخیرا اعلام شد که دانشمندان اسرائیلی توانسته اند شیوه جدیدی را با کمک اشعه لیزری برای نابود کردن موشک های دشمن ابداع کنند که برای تکمیل آن به مبالغ کلانی نیاز است. ایالات متحده نیز دارای یک سامانه لیزری برای شکار کردن موشک های دشمن می باشد. ولی سیستمی که در اسرائیل در حال آزمایش است، می تواند حتی در صورت ابری بودن آسمان و یا هر نوع وضع هوایی، موشک های دشمن را هدف قرار دهد. طراحان این سامانه می گویند که قادر است همزمان ده ها موشک دشمن را هدف قرار دهد.

اسرائیل در حال حاضر دارای سه سیستم ضد موشکی می باشد که میتواند موشک های بلند پرواز و یا میانه پرواز، و همچنین موشک های کوتاه برد را در هوا شلیک کند. ولی با توجه به آن که تکنولوژی دائما در حال پیشرفت است، اکنون باید شیوه های جدیدتری را به کار گرفت.پ

گروه های تروریستی در نوار غزه، در یک ماه گذشته ده ها موشک و راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده اند که سامانه “گنبد آهنین” تقریبا همه موشک هایی را که ممکن بود به اماکن مسکونی اصابت کند، در هوا متلاشی ساخت و بقیه موشک ها در زمین باز فرو افتاد و آسیبی وارد نساخت.