اسنادی که از شورآباد تهران به اورشلیم آورده شد نشان می دهد که رژیم در مورد فردو دروغ گفته بود

نصویر ماهواره ای از یکی از اماکن برپایی تاسیسات اتمی در ایران

اسناد فعالیت های اتمی حکومت ایران که از شورآباد تهران به اسرائیل آورده شده، نشان می دهد که برنامه های اتمی ایران به هدف ایجاد مرکز غنی سازی در فردو  بسیار زودتر از آن چه که رژیم ایران اعلام کرد آغاز شده بود و در این مورد نیز رژیم به دنیا دروغ گفته است.

سرویس امنیت خارجی اسرائیل، موساد، سال گذشته یکصد هزار سند و عکس و طرح را که به فعالیت های اتمی رژیم ایران مربوط می شد، از جنوب تهران به اورشلیم منتقل کرد که مطالعه و بررسی آن همچنان ادامه دارد.

با آن که همه این اسناد به دوران پیش از پیوستن رژیم ایران به فرجام مربوط می شود، ولی بررسی آنها از یک رشته دروغ پردازی های  رژیم، به هدف گمراه کردن مسؤولان بین المللی پرده بر می دارد.

حکومت ایران ادعا کرده بود که قصد تولید بمب هسته ای ندارد، و برنامه های اتمی به هدف استفاده مسالمت آمیز از این انرژی می باشد. ولی اسنادی در آرشیو ربوده شده از تهران وجود دارد که طراحی کلاهک اتمی به هدف سوار کردن آن بر موشک های جنگی می باشد.

اکنون نیز موساد با علنی سازی یکی از اسناد انتقال یافته به اورشلیم، نشان می دهد که فعالیت اتمی رژیم بسیار زودتر از آن هنگامی که حکومت به آن اعتراف کرده آغاز شده بود.

رژیم ایران در توجیه ضرورت غنی سازی اورانیوم، ادعا کرده بود که به آن برای راه اندازی کوره های اتمی نیاز دارد و این در حالی که روسیه سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر را تامین می کند.

رژیم ادعا کرده بود که قصد دارد هشت نیروگاه دیگر نیز بنا کند و غنی سازی اورانیوم را به این هدف انجام می دهد. ولی هرگز برنامه برپایی نیروگاه های بیشتر به مرحله اجرا نرسید، که علت آن، از جمله بهای سنگین احداث نیروگاه ها و خطرات آن ها بوده است.

از هنگام بیرون رفتن ایالات متحده از برجام، سران حکومت ایران بارها تهدید کرده اند که ایران نیز ممکن است از برجام خارج شود و بلافاصله به غنی سازی بیست درصدی و حتی بیشتر بپردازد.

در اسناد ربوده شده که در اورشلیم مورد بررسی قرار گرفته، سندهایی دیده شده که نشان می دهد تاریخ آغاز عملیات ساختمانی در فردو، پنج سال زودتر ار تاریخ اعلام شده توسط رژیم ایران بوده است.

حکومت ادعا می کند که احداث مرکز غنی سازی در فردو از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و این در حالی که اسناد نشان می دهد که این فعالیت از سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شده بود.

آگاهان می گویند این واقعیت که رژیم ایران از آن هنگام درصدد برآمد فعالیت های اتمی خود را در زیر کوه انجام دهد که قابل بمباران نباشد، نشان مخفی بودن و غیرقانونی بودن این فعالیت ها می باشد. آگاهان می گویند، اگر این فعالیت های به ادعای رژیم ایران برای مصارف مسالمت آمیزی بوده، دلیلی وجود نداشته که به صورت مخفی و در زیر کوه انجام گیرد.