اسناد رکن اطلاعات ارتش اسرائیل درباره پیش بینی حمله هفتم اکتبر

گزارش اشکان صفایی: