اسناد محرمانه آمریکایی: حکومت ایران چریک های عراقی را برای کشتن سربازان آمریکایی آموزش می داد

اسناد دولتی که در ایالات متحده انتشار یافت، از ابعاد دخالت های نظامی حکومت ایران در نزاع های مسلحانه در عراق پرده بر می دارد و نشان می دهد که یکی از هدف های عمده رژیم ایران، ضربه زدن به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بوده است. آگاهان سیاسی می گویند که افشای این واقعیت ها، دولت پرزیدنت ترامپ را در پایان بخشیدن به عملیات دخالت جویانه رژیم ایران در کشورهای منطقه مصمم تر می سازد.

در اسناد منتشر شده آمده است که حکومت ایران عوامل دست نشانده خود در عراق را تعلیم جنگی می داد تا شیوه های آسیب رساندن به سربازان آمریکایی را فراگیرند.

مقامات حکومت ایران در گذشته بارها به صورت غیرمستقیم، اجرای این شیوه را مورد تائید قرار داده بودند. ولی این نخستین بار است که اسناد ارتش آمریکا در این زمینه رونمایی می شود.

مقامات حکومتی در ایران گفته بودند که اگر آمریکا در عراق مستقر می شد، ممکن است آن جا را به پایگاه دست اندازی علیه حکومت ایران مبدل سازد.

در آن سال ها، پس از آن که ارتش آمریکا سراسر عراق را در تصرف گرفت و از جمله وارد کربلا شد، لطیفه ای در ایران ورد زبان ها گردید که در آن گفته شده بود “اکنون که پرزیدنت بوش کربلایی شده، امیدواریم بزودی مشهدی نیز بشود”.

در اسناد طبقه بندی شده آمریکایی که دوران محرمانه بودن آن ها به پایان رسیده و در این هفته آزاد شده، از جمله آمده است که بسیاری از رزمندگان شیعه عراقی که به اسارت نیروهای آمریکایی درآمدند، در بازپرسی اعتراف کردند که توسط ماموران سپاه پاسداران تعلیم جنگی دیده بودند.

به موجب این اسناد، چریک های عراقی در پایگاهی در نزدیکی تهران، و توسط ماموران سپاه پاسداران تعلیم می دیدند که چگونه بتوانند سربازا آمریکای در عراق را بکشند و یا آن ها را به اسارت بگیرند. چریک های حزب الله لبنان نیز در تعلیم دادن چریک های عراقی در قرارگاه سپاه پاسداران در نزدیکی تهران شرکت داشته اند.

مقامات حکومت ایران در گذشته بارها به صورت سربسته گفته بودند که همین شیوه را در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان به کار می بردند. منابع آگاه خبری می گویند که رژیم ایران در چارچوب این سیاست، حتی تروریست های طالبان را نیز در خاک خود تعلیم می داد.

یک دیدگاه

  1. اندولت تبهکار و مافیایی همیشه از پول نفت و تنگه هرمز و گاز به فرقه هایه تبهکار اروپا و عراق و افغانستان و پاکستان پول میدهد و حتی به چچنیها تا با پول ملت ایران در سراسر دنیا وبه دست ملتدیگر کارهایه تروریستی کنند و الن دارند به دنبال زندانیان ازاد شده در اروپا و افریقا و غرب میگردند تا با دادن پولهایه زیاد انها را برایه خودشان بخرند و شگردشان اینست که در غرب دادگاهها وکیل برایه شما میگیرند و به جرم
    بیماریه روانی اعدامتان نمیکنند وبعد چند سال ازاد میشوید حال در عراق نمیخواهند چنین کاری کنند پس حتما انجام میدهند تازه فکر کردید انهاییکه پولها را بردند ودر کانادا هستد هنو.ز مامورشان میباشند و پولها را برایه انها دزدیدند ولی ما ایرانیها امیدمان به ارتش سریه اسراعیل است چون همانطوری که نازیها را کشتند و پولهایه دزدیه انها را به اسراعیل برگرداندند پول مردم شریف ما را هم از اینها میگیرند و انتقام مارا از این دزدان مافیایی پس خواهند گرفت

Comments are closed.