اسناد کتابخانه ملی اسرائیل نشان می دهد که یهودیان ایرانی در سال ۱۹۷۱ مقبره ملکه استر و مردخای را خریداری کرده اند

برگردان گزارش از روزنامه اسرائیل هیوم(اسرائیل امروز)

پیش از فرا رسیدن جشن پوریم، کتابخانه ملی اسرائیل مبادله نامه‌های تاریخی و اسنادی  را رونمایی کرد که ثابت می‌کند یهودیان ایرانی مقبره استر و مردخای را که در شهر همدان قرار دارد در سال ۱۹۷۱ خریداری کرده‌اند.

این نامه‌ها و اسناد تاریخی حاکی از مذاکرات نمایندگان یهودی در ایران  با مقامات حکومت محمدرضا شاه پهلوی در مورد خرید قطعه‌ای است که طبق اسناد تاریخی دین یهودیت، مردخای و استر که داستان آن در کتاب استر در پوریم خوانده می‌شود، در آن دفن شده‌اند. این اسناد و نامه های رد و بدل شده میان مقام های حکومت پهلوی و رهبران جامعه یهودیان در ایران در آرشیو مرکزی کتابخانه ملی اسرائیل نگهداری می شد.

در متون یهودی اشاره ای به محل دفن استر و مردخای نشده است، اما بر اساس چندین روایت محلی که قدمت آن به قرون وسطی می رسد، این دو در همدان دفن شده اند. بر اساس یکی از روایات، پس از مرگ شاه آهاشورش، حامیان هامان که تلاش کردند همه یهودیان  را بکشند، در صدد انتقام گرفتن برآمدند و باعث شد استر و مردخای به همدان فرار کنند.

شواهد اولیه از پیوند مقبره با شخصیت های یهودی توسط مسافر یهودی قرون وسطایی بنیامین از تودلا در قرن دوازدهم ارائه شد که یهودیان ساکن در همدان را حدود ۵۰۰۰۰ تن تخمین زد و مقبره را در مقابل کنیسه توصیف کرده است.

به گفته دکتر ساموئل تروپ، متصدی مجموعه خاورمیانه و اسلام کتابخانه ملی، این نامه‌ها گواهی است بر اینکه آخرین شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی خود را جانشین کوروش می‌دید و تلاش می‌کرد آن تصویر را برای یهودیان کشورش به نمایش در بیاورد.

تروپ گفت: ۲۵۰۰ سال فرمانروایی کوروش و منش او دقیقاً چیزی بود که محمدرضا شاه پهلوی به دنبال آن بود.

در نامه ای در سال ۱۹۶۸ به نماینده جامعه یهودیان ایران در مجلس، لطف الله هی، مدیر کل باستان شناسی و آموزش عمومی ایران، عبدالعلی پورمند، تصریح کرده  که وزارت آموزش و پرورش کشور به جامعه یهودی ایران در خرید مقبره و زمین های اطراف آن کمک خواهد کرد.

مالک آن زمان این مکان و زمین های اطراف، بانک بازرگانی بود. آنها توضیح دادند که هزینه خرید از طریق فروش بلیط برای ورود به مقبره پرداخت می شود.

در نامه ها و اسناد رد و بدل شده  آنها، احساس فوریت حکومت شاه آشکار است.

پورمند به طور خاص از جامعه یهود می‌خواهد که به این طرح پیشنهادی پاسخ دهند، زیرا دولت هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.

طبق نامه ها، زمین ها در ۱۸ ژانویه ۱۹۷۰ خریداری شد و پس از آن مالکیت زمین به جامعه یهودی منتقل شد.

تروپ توضیح داد: «این داستان نور منحصربه‌فردی را بر پیوندهای جامعه یهودی با مقامات دولتی ایران در طول سال‌ها و جایگاه ویژه کوروش، هم در میان یهودیان و هم در بین ملت ایران  می‌افکند.

از  هنگام روی کار آمدن حکومت اسلامی و افزایش یهودستیزی شبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی حکومت افتراهای بسیاری در این زمینه انتشار داده اند که هر سال تکرار می شود.

در این افتراها از جمله آورده شده که استر یک جاسوس بوده و موجب کشتار پانزده قوم ایرانی را فراهم آورده بود و این در حالی که هامان اجاجی طبق این داستان صدراعظم ایران بود و احتمالا از جزایر دریای اژه ساکن امپراطوری ایران آن زمان شده بود و قصد کشتار یهودیان را داشت و با دروغ پردازی از شاهنشاه ایران فرمان گرفت که همه یهودیان امپراطوری را کشتار کنند و استر ملکه ایران هنگامی که توسط مردخای از این توطئه آگاه شد به نزد او رفت و از ماهیت توطئه جنایتکارانه هامان اجاجی پرده برداشت و پادشاه سخت خشمناک شد و دستور داد که هامان اجاجی به خاطر این خیانت بزرگ اعدام شود و یهودیان اجازه یابند که دشمنان خود را که برای کشتار آنان آماده شده بودند نابود کنند.

بنا بر نوشته کتاب استر امپراطوری ایران آن دوران شامل ۱۲۷ سرزمین و ایالت بود که گستره آن از سرزمین هند تا خاک حبشه بوده و اقوام و ملت های مختلف در آن سرزمین ها می زیسته اند که فقط یک قوم آن ایرانی بود و آنانی که توطئه کشتار یهودیان را طراحی کرده بودند همگی اقوام غیر ایرانی بودند که با توطئه کشتار یهودیان از جمله قصد داشتند شیرازه امپراطوری شاهنشاهی ایران از هم فروپاشد.

به دنبال همین ادعا افترا آمیز یهود ستیزانه بود که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد گروهی از اوباش حکومتی قصد ویران کردن این مقبره را داشتند اما به دنبال اعتراض قاطعانه یهودیان ایرانی و جامعه جهانی از اجرا این توطئه جلوگیری شد اما در عین حال وازه زیارتگاه از سر در مقبره حذف گردید و سه سال پیش نیز قصد آتش زدن این آرامگاه را داشتند که به سرعت خاموش شد اما به دیوار و سقف تالار مجاور مقبره آسیب رساند و شماری از کتب مقدس یهودیان در آتش آسیب دید.