اشتباهات آمریکا در خروج از افغانستان، هر روز بیشتر آشکار می شود. ارزیابی: «تسلط طالبان بر کشور، قطعی نیستً!»

با آن که پرزیدنت بایدن کارزار بیرون آوردن شهروندان آمریکایی و افغان های شاغل در نهادهای آمریکایی در افغانستان را که باید بیرون برده می شدند، با موفقیتی بی نظیر در جهان انجام داده، اکنون رئیس ستاد کل فرماندهی ارتش آمریکا می گوید تماس هایی با رژیم طالبان جریان دارد که آن ها برای امکان خروج شمار نامعلومی آمریکایی و افغان و انتقال آن ها به ایالات متحده همکاری کند.

پرزیدنت بایدن گفته بود که بین یکصد تا دویست نفر آمریکایی و افراد وابسته به آن کشور هنوز در افغانستان باقی مانده اند و اکنو ژنرال میلی می گوید که ممکن است کشورش برای رسیدن به این هدف، با طالبان همکاری کند.

ظاهرا این همکاری ضروری است تا چنین افرادی به فرودگاه برسند و طالبان به هواپیمای آمریکایی برای انتقال آنان، اجازه فرود و پرواز بدهد.

ژنرال میلی گفت که البته دولت آمریکا به گفته ها و تعهدات طالبان اعتمادی ندارد، ولی برای رسیدن به هدف، این همکاری ضروری به نظر می رسد.

این فرمانده ارشد گفت: با آنکه طالبان یک گروه بی رحم است، ولی برای رسیدن به هدف این گونه همکاری ضروری است.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی کرده بود که طالبان ممکن است برای اجرای درخواست ایالات متحده بهای گزافی طلب کنند و آن افراد را تا رسیدن به هدف، به صورت گروگان  نگاه دارند.

همچنین خبر رسید که طالبان توانسته اند شماری از هلیکوپترهای نظامی را که آمریکایی ها در افغانستان به جا گذاشته اند به پرواز درآورند و آن ها را در جنگ با مخالفان خود، به ویژه در ایالات پنجشیر به کار گیرند. همچنین مقادیر کلانی اسلحه سبک و سنگین و مهمات و بمب و خودروهای نظامی و تجهیزات دیگر ارتش افغانستان که با پول آمریکا خریداری شده، به تسلط طالبان در آمده است.

در گزارش ها آمده است که نبرد در پنجشیر همچنان ادامه دارد و نیروهای ملی افغانستان توانسته اند یک حمله نظامی طالبان را دفع کنند.

ارزیابی شده که بسیاری از مخالفان تسلط طالبان بر افغانستان، به سوی ایالت پنج شیر به حرکت درآمده اند و ممکن است به تدریج یک ارتش بزرگ در آن سرزمین شکل بگیرد.

ولی طالبان، در همان حال که با انجام حمله نظامی می کوشد وارد پنج شیر شود، ادعا می کند که تماس ها برای سازش با سران خیزشی در پنج شیر را ادامه می دهد.

آگاهان می گویند که حتی اگر طالبان وعده دهد که آنان را در حکومت سهیم خواهد ساخت، به این تعهد عمل نخواهد کرد و در نخستین فرصت آنان را از میدان خارج خواهد کرد.

شماری از کاربران ایرانی در پیام های خویش خواستار شده اند که جامعه جهانی به مردم پنج شیر به رهبری احمد مسعود یاری برسانند تا بتوانند طالبان را از پای درآورند.

زنان افغان که توانسته اند از کشور خود بیرون آیند نیز یک کارزار بین المللی در راه حمایت از زنان هموطن خود به راه انداخته اند.

در داخل افغانستان و به ویژه در کابل، روند اسلامی کردن فرهنگ و روابط اجتماعی به سرعت ادامه دارد و از جمله گویندگی زنان در تلویزیون و پخش برنامه های تفریحی متوقف گردیده و قرائت قرآن و بحث های مذهبی جایگزین آن شده است