قطعی برق و خاموش‌های گسترده در ایران، زندگی مردم را فلج کرده و باعث بروز مشکلات فراوان و نارضایتی‌های گسترده شده است.

مردم خشمگین در تهران، شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.