اعتراض باورمندان یهودی به گفته های منشه امیر: داستان “استر” افسانه نیست، واقعیت تاریخی دارد!

شماری از کاربران و باورمندان یهودی، به این بخش از سخنان آقای منشه امیر اعتراض کرده اند که در چند مناظره تلویزیونی گفته است که ماجرای “استر و دربار شاهنشاهی ایران” یک افسانه نیست و واقعیت تاریخ دارد و آنانی که این رویداد را “افسانه” می خوانند، به مقدسات یهود توهین می کنند.

آقای منشه امیر در پاسخ می گوید که او به عنوان یک یهودی سکولار، نه تنها به یهودیت احترام می گذارد، بلکه همه باورهای مذهبی پیروان همه ادیان را، به شرط آن که راه خشونت نگزینند محترم می دارد و هرگز با باورهای مذهبی وارد بحث و جدل نمی شود.

او در سخنان خود در کانال یک، درباره میزان تقدس داستان استر، توضیح داد که این داستان بخشی از تورات نیست، بلکه در قسمت سوم کتاب مقدس یهود قرار گرفته که تورات نخس کتاب مقدس را تشکیل می دهد و قسمت دوم آن به کتب انبیای یهود اختصاص دارد و بخش سوم نوشتارهای غیر دینی است که با باور یهودیان و یا تاریخ آنان ارتباط دارد و  کلام پروردگار به شمار نمی آید.

آقای امیر در رابطه با آرامگاه “استر و مردخای” در همدان که یکی از زیارتگاه های مقدس یهودیان و مورد احترام مسلمانان نیز هست، می گوید که هنوز پژوهشگران نتوانسته اند مشخص سازند که این آرامگاه چه هنگام ساخته شده است، ولی ارزیابی شده که قدمت آن ممکن است به چند صد سال برسد.

یکی از کاربران باورمند نوشته بود که این بخش از سخنان آقای امیر، بیش از “خزعبلات” یک فرد یهودستیز او را خشمگین ساخته بود – و نوشته بود “شادی منشه امیر چیزی از سیاست بداند، ولی بهتر است در باورهای دینی دخالت نکند”.

آقای امیر تاکید کرد که تحلیل های خود را بر پایه یافته های علمی و نه باورهای دینی بیان می کند. او تاکید می کند که هرگز با باور دینی هیچ باورمندی وارد مناظره نخواهد شد.

او می گوید: به یهودیت و آیین و فرهنگ یهود افتخار می کند و یهودیت را دارای ارزش های معنوی والا و سنت های ارزنده و جشن ها و مراسمی می داند که موجب افتخار است و نشان از معنویات و روابط بین انسان ها و ارتباط آن ها با پروردگار عالم دارد.

برنامه آقای منشه امیر در این زمینه، که به طور مستقیم از تلویزیون کانال یک پخش شد، در اختیار کاربران قرار دارد: