اعتراض غیرمستقیم احمدی نژاد به خامنه ای: چرا نسبت به مسلمانان چین ساکت نشستید؟

محموداحمدی‌نژاد در نامه ای خطاب به حکومت، بی آن که به نام علی خامنه ای اشاره مستقیم بکند، او را متهم ساخت که در برابر جنایت رژیم چین علیه مسلمانان اویغور در آن کشور ساکت نشسته است و این در حالی که رژیم ایران، خود را حامی همه مسلمانان در سراسر جهان می داند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین که  در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ها سخن می گفت، نسبت به سکوت حکومت ایران  در قبال اقدامات چین علیه اویغور‌ها در ترکستان شرقی اعتراض کرد و گفت: «تعجب می‌کنم از کشور خودمان که چرا سکوت کرده‌اند. ما که ادعای مسلمانی داریم، ادعای مبارزه با ظلم و استکبار را داریم. چه چیزی در ازای این سکوت دریافت شده است؟ که آنجا به این شکل دارند ظلم و جنایت می‌کنند و اینجا همه سکوت کرده‌اند».

روی سخن احمدی نژاد به علی خامنه ای است چرا که سیاستگذاری رژیم توسط خامنه ای است که بدون چون و چرا اجرا می شود وی در ادامه افزود: «چرا تذکر نمی‌دهید و اعتراض نمی‌کنید؟ فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشد. چه رابطه ای هست؟ نه اینکه فکر کنید چون آنها مسلمان هستند من دارم دفاع می‌کنم.، آنها هم انسان هستند. بحث، بحث انسانی است.

احمدی نژاد در ادامه  گفته است: «وقتی نگاه، از نگاه انسانی بیرون رفت و تبدیل به نگاه قدرتمدار شد، ارزش‌های انسانی و حقوق انسانی هم گزینشی می‌شود. تحت فشار گذاشتن مردم غلط و محکوم است، هر کجای عالم که باشد. جنگ براه انداختن، محکوم و غلط است، هر کجای عالم که باشد. نسل کشی، زشت‌ترین کاری است که یک عده می‌توانند انجام دهند. الان در قلب آسیا، بخاطر قدرت، در اویغور دارند نسل کشی می‌کنند. زنان و بچه‌ها را می‌برند و بلاهایی سر آنان می‌آورند که نسل‌شان را قطع کنند. انسان از بازگویی این مطالب شرم می‌کند».

وی در حالی این سخنان را بیان می کند که حکومت ایران از زمان روی کار آمدنش در ایران بیشترین حبس و زندان و اعدام را در باره اقلیت های دینی خود اعمال می کند و احمدی نژاد تاکنون در باره آنان سخنی به میان نیاورده است و اعتراضی هم نکرده است .

احمدی نژاد افزود: «تصور می‌کنند ابدی هستند و در این عالم حساب‌کشی نمی شوند. به شما بگویم که از تمام ظلم‌هایی که در طول تاریخ شده است، حساب‌کشی می‌شود. دست خودشان را باز دیدند، آنها انسان هستند. هر یک نفر، یک جهان است. به چه حقی می‌خواهید نسل‌شان را قطع کنید؟ به چه حقی تجاوز می‌کنید؟ به چه حقی مسموم می‌کنید؟».

ده سال پیش وقتی چچن ها به پا خواستند و ارتش روسیه آنها را کشتار کرد دولت مسکو رژیم ایران را تحت فشار قرار داد که چچن ها مسلمان واقعی نیستند بلکه تروریست اند و روسیه حق دارد آنها را بکشد .