اعتراض های مردمی در سراسر ایران علیه قرارداد با چین، هنوز به ابعاد همه گیر نرسیده است

اعتراض های مردمی نسبت به امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین همچنان ادامه دارد و در حال گسترش است. در ده ها شهر ایران ده ها نفر از افراد در برابر نهادهای دولتی در شهرهای خود گرد آمدند و شعار می دادند “ایران فروشی نیست”. ولی در هر مورد، شمار شرکت کنندگان کمتر از بیست نفر بود. ماموران انتظامی، در مرحله کنونی از تلاش برای پراکندن تظاهرکنندگان خودداری می ورزند، ولی از فاصله کمی از محل تجمع، شعار دادن ها را زیر نظر دارند.

تظاهر کنندگان شعار می دهند “ایران فروشی نیست” و بیم دارند که رژیم ناچار شده نفت ایران را به بهایی بسیار پایین تر از نرخ بین المللی به چین بفروشد. همچنین گفته شده که شماری از فرودگاه های نظامی ایران در اختیار ارتش چین قرار خواهد گرفت و ممکن است سربازان ارتش چین نیز راهی ایران شوند.

هنوز در این باره جزئیات مشخصی انتشار نیافته است. ولی همگان می گویند که چین در اجرای همه پروژه های عمرانی پیشین، که آن را به دست گرفته بود، ناتوانی شدید نشان داده بود و بسیاری از این پروژه ها به انجام نرسیده و به عللی متوقف مانده است.

آگاهان می گویند که بعید است که چین به اجرای پروژه هایی در ایران بپردازد که در راه آبادانی کشور و رفاه مردم باشد، بلکه بیشترین تلاش خود را در این مسیر به عمل می آورد که انتقال ذخایر معدنی و نفت ایران به چین، هرچه آسان تر شود.

حکومت ایران ادعا می کند که دشمن علیه رژیم به یک جنگ روانی دست زده و درباره قرارداد با چین، ادعاهای دروغین انتشار می دهد. ولی در همان حال، رژیم نه تنها جزئیات قرارداد را به آگاهی مردم نمی رساند، بلکه حتی نمایندگان مجلس را نیز در این مورد، ناآگاه گذاشته است. این امر نگرانی های مردم را افزایش می دهد.

حسن روحانی در نشست امروز هیات دولت، در واکنش به این خواسته مردم که ادامه موجودیت رژیم و قرارداد با چین به همه پرسی گذاشته شود، از جمله ادعا کرد که ایران همانند سوئیس نیست که هر موضوعی را به همه پرسی مردم بگذارند.