اعتراض های مردمی علیه حزب الله و حکومت ایران، از لبنان به سوریه نیز کشانده شده است

در همان حال که گروه های زیادی از مردم لبنان به تظاهرات خیابانی ادامه می دهند و خواهان بهبود وضع اقتصادی و پایان بخشیدن به دخالت های فتنه گرانه حزب الله هستند، در سوریه نیز صدها نفر در اوج جنگ خانگی در خیابان ها به راه افتاده اند و خواستار خروج نیروهای وابسته به ایران، حزب الله لبنان و ارتش روسیه هستند و از بشار اسد می خواهند از کرسی قدرت پایین آید و حکومت را به دست مردم بسپارد و به دیکتاتوری پایان دهد.

رسانه های عربی که این خبر را انتشار دادند، می گویند که تظاهرات در ناحیه سویدا و ناحیه ای به نام جبل العرب آغاز شده و همچنان گسترش می یابد.

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، گزارش می دهد که این نخستین بار است که مردم سوریه، در یک اقدام مسالمت جویانه به خیابان آمده و اعتراض خود را فریاد می کنند.

در سال های اخیر، ارتش بشار اسد اینگونه اعتراض های مردمی را به شیوه ای خونبار سرکوب کرده، ولی تا لحظه تنظیم این خبر، از قربانیان احتمالی تظاهرات امروز خبری در دست نیست.

در گزارش امروز آمده است که ده ها تن از ساکنان جبل العرب در مقابل ساختمان فرمانداری السویدا جمع شدند و سپس به سمت بازار شهر حرکت کردند. تظاهرکنندگان خواستهای خود برای سرنگونی رژیم و بهبود اوضاع زندگی را تجدید کردند و شعارهایی از قبیل “” زنده باد سوریه ..  “و مردم سوریه یکی هستند”. معترضین همبستگی خود را با شهرها و روستاهای استان درعا ابراز داشتند .

روز گذشته نیز دهها تن از  ، فعالان SOHR در مقابل  ساختمان السارایا در شهر السویدا دست به تظاهرات زدند.د. تجمع کنندگان به   وخیم شدن اوضاع اقتصادی و زندگی در سراسر سوریه و همچنین قیمت های بالای ممنوع کالاهای اساسی اعتراض کردند..

معترضین شعارهای ضد رژیم سر می دادند و می گفتند “سوریه مال ماست ، برای خانواده اسد نیست. بیا بشار ، برو … مردم می خواهند رژیم را سرنگون کنند.” معترضین همچنین خواستار خروج ایرانیان و روس ها از سوریه شدند.