اعتراض های کارگری در مورد فقر و کمبود درآمد و عدم توجه حکومت به حال آنها ادامه دارد

دبیر اجرایی خانه کارگر استانِ قزوین در انتقادی تند از وضعیت بحرانی کارگران در ایران  گفت: چرا به‌جای دستمزد عادلانه، اموال کارگران را می فروشید؟

عیدعلی کریمی با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری گفت: در مورد دستمزد کارگران که در افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تاثیر اساسی دارد، الزاماتِ قانون و سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکردند و بدون موافقت کارگران، پایه مزد کارگری را فقط ۲۱ درصد زیاد کردند. آقایان توجه نکردند که ۲۱ درصد افزایش مزد و مستمری، دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ مصوب مجلس نمی‌رساند و معاش بازنشستگان، بیش از همیشه به قهقرا می‌رود.

این فعال کارگری افزود:  دبیر اجرایی خانه کارگر استانِ قزوین گفت:  نه تنها در بحث دستمزد، قانون و منافع کارگران را از یاد بردند و رعایت نکردند، بلکه به جای پرداخت بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، سهام شستا که متعلق به جامعه کارگری است را در بورس عرضه کردند. عرضه سهام شستا بدون رای و نظر ذینفعان واقعی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، یک قانون‌شکنی آشکار و اساسی است. دولت به هیچ وجه اصل سه‌جانبه‌گرایی را در مدیریت تامین اجتماعی و اموال کارگران به رسمیت نمی‌شناسد. مطمئن باشید عرضه سهام شستا در بورس با هدف بقای چندماهه دولت و تامین هزینه‌های جاری صورت گرفته تا امورات جاری خود را بگذرانند!

کریمی گفت:  تاکنون هیچ نظارتی روی عرضه ده درصد سهام شستا در بورس وجود نداشته و مشخص نیست که این ده درصد چقدر است؟ کجا قرار است برود؟ به چه کسانی قرار است واگذار شود؟

وی افزود: به راستی این درصد، چند درصد بودجه سالیانه کشور است؟ چرا بدون نظر و رای صاحبان اصلی، آن را به غیر و به خواصی که همیشه برخوردار از مواهب کشور بوده‌اند، واگذار می‌کنند؟! اگر قرار به واگذاری سهام شستا هست، باید این سهام را رایگان به کارگران و بازنشستگان بدهند؛ چرا که مالک اصلی این سهام، جامعه کارگری است.

کریمی، هشدار داد: ما کارگران و بازنشستگان کوتاه نمی‌آییم و مطالبات خود را بزودی با روش دیگری دنبال می‌کنیم.