اعتراض ها در داخل و خارج از ایران در حمایت از حقوق تلاشگران سیاسی و تامین رفاه حقوق بگیران گسترده تر می شود

شماری از برندگان جوایز نوبل، پولیستر و تونی که هر سال به هنرمندان و تلاشگران حقوق انسانی اهدا می شود، همراه با ده ها تن از نویسندگان کشورهای غربی، توماری را امضا کردند که از جانب “انجمن قلم” ایالات متحده خطاب به ابراهیم رئیسی نگاشته و در آن خواسته شده است که سه تن از نویسندگان ایرانی را که به خاطر دیدگاه های سیاسی خود زندانی شده اند، آزاد سازد.

امضا کنندگان از رژیم ایران خواستار شده اند که بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان واژه  را که کوتاه مدتی پس از پیوستن به انجمن نویسندگان ایران مورد آزار قرار گرفته اند، از زندان رها سازد.

در این طومار خطاب به حکومت ایران نگاشته شده: «وقت آن است که به آزادی بیان و حقوق نویسندگان احترام بگذارید».

همزمان، حکومت اسلامی ایران می کوشد با بکار گرفتن شیوه های سرکوبگرانه خشونت بار، هرچه زودتر اعتراض های مردمی نسبت به کمبود امکانات معیشتی را سرکوب کند. زیرا اگر همچنان گسترده شود، موجودیت رژیم را به شدت به خطر می اندازد. معلمان ایران اکنون هفته های متمادی است که نسبت به کمبود درآمد ماهیانه خود به اقدامات اعتراضی ادامه می دهند و در کنار عملیات اعتراضی کارگران و بازنشستگان، به تدریج به یک خطر جدی برای رژیم مبدل می شوند.

در چارچوب افزایش همین سرکوبگری بود که امروز (پنجشنبه) خبر احضار خانم محبوبه فرحزادی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران به دادگاه منتشر شد.

خانم فرحزادی نوشت که او در مجموع، یک آموزگار بازنشسته است که نسبت به سطح پایین حقوق همردیفان خود اعتراض داشته و شایسته نیست که در آغاز مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس، چنین رفتاری با وی شود.

در هفته های اخیر قشرهای گسترده ای از معلمان و فرهنگیان بازنشسته، با راهپیمایی در خیابان ها گفته اند که حقوق ماهیانه و یا مستمری آنان برای گذران زندگی کافی نیست و آن ها را در فقر فور می رد و طبعا بر سطح تدریسم و همچنین آینده فرزندان ایران زمین تاثیر می گذارد.

از سوی دیگر، بیش از بیست فعال سیاسی با امضای تومار مشترکی، مقامات قوه قضائیه حکومت را متهم ساخته اند که به اقدامات غیرقانونی و نامشروع له هدف سرکوب آزادی بیان ادامه می دهند و باید از این رفتار دست بردارند.

آن ها در این تومار همچنین به وضعیت فلاکت بار زندان ها در ایران پرداخته و خواهان اصلاح آن شده اند.

در این تومار آمده است: «بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، اعدام های فاجعه آمیز ، مرگ های مشکوک در زندان ها در سطح گسترده اعمال می شود و باید متوقف گردد

امضاکنندگان از حکومت می خواهند که به خشونت طلبی پایان بخشد و به قوانینی که خود آن ها در ایران برقرار ساخته اند، احترام گذارند.