اعتراض ها علیه جنایات حکومت ایران و عربستان در جنگ یمن بالا می گیرد

صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که در نتیجه جنگ داخلی چند ساله در یمن، حدود یک میلیون نفر از اهالی نگون بخت آن کشور به بیماری وبا مبتلا شده اند. چهار تن از اعضای کنگره آمریکا خواستار شدند عملیات جنگی و رفتارهای غیرانسانی حکومت ایران و عربستان سعودی در جنگ یمن مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده و عربستان، حکومت ایران را متهم ساخته اند که مسوول تعرض موشکی حوثی ها به خاک عربستان بوده است و باید مجازات شود.

ایالات متحده قاطعانه از عربستان خواستار شده است محاصره دریایی علیه حوثی را برچیند تا بتوان برای اهالی تحت تسلط آن گروه آذوبه و دارو فرستاد.

صیلب سرخ جهانی در گزارش خود می نویسد  هم اکنون بیش از هشتاد درصد از جمعیت یمن با کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو روبرو می باشد و آب آشامیدنی سالم نیز در اختیار ندارد و از امکانات درمانی محروم است.

تحلیلگران می گویند که حکومت اسلامی ایران با آلت دست قرار دادن نیمه شیعیان حوثی در یمن، به یک جنگ نیابتی دست زده و عربستان را ناچار کرده است وارد جنگ و کشتار شود.

در این میان، اتهامات درباره این که حکومت ایران مسوول قتل علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن بوده، همچنان ادامه دارد. عبدالله صالح تا پیش از قتل، با شورشیان حوثی همکاری داشت، ولی به دست آن ها کشته شد.