اعتراف اقتصاددان حکومتی:رژیم ایران فاسدترین حکومت در جهان امروز است و فقر در ایران بیداد می کند

فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی طی سخنانی اعتراف کرد که رژیم اسلامی یکی از فاسدترین حکومت های دنیای امروز است.

این اقتصاددان حکومتی همچنین به روند رشد هولناک فقر در جامعه ایران پرداخته و در این باره گفت: اندازه شاخص فلاکت که در سال ۹۶ حدود ۱۹.۸ درصد بود، در سال ۹۸ به ۴۵ درصد رسید و برآورد میشود این شاخص در پایان امسال به ۷۰ درصد برسد!

وی در حالی این ارزیابی را عنوان می کند که مقام های رژیم از جمله علی خامنه ای و حسن روحانی ادعا می کنند که در ایران نه تنها فقر و شرایط وخیم اقتصادی وجود ندارد بلکه به گفته حسن روحانی در حالی که در همه جای جهان مردم برای خرید کالاهای اساسی خود در تنگنا هستند و ساعت ها در صف می ایستند در ایران همه چیز به وفور در دسترس است.

علی خامنه ای نیز ادعا می کند که در تولید و اشتغال زایی رکورد دار هستند.

فرشاد مومنی همچنین رژیم را یکی از فاسدترین حکومت ها در جهان امروز دانسته که به گفته وی در سالهای گذشته روند فاسد شدن مقام های دولتی سرعت بیشتری یافته است. وی در این باره گفت: رتبه پاکدامنی ایران در سال ۹۶ حدود ۱۳۰ بود، این شاخص امسال به ۱۴۹ رسیده است!

این بدان معنا است که رژیم که در سال ۹۶ صد و سی امین رژیم فاسد در جهان بود امسال به ۱۴۰ حکومت فاسد رسیده است.

بخشی از گفته های فرشاد مومنی: