اعتراف رژیم به تحریم گسترده انتخابات.نظرسنجی رژیم درباره انتخابات:۵۱درصد مردم شرکت نمی کنند 

صدا و سیمای رژیم اسلامی روز سه شنبه با انتشار گزارشی که بر پایه یک نظر سنجی ارائه گردید خبر داد که ۵۱ درصد از مردم در این دور از انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد.

این گزارش می افزاید که بر پایه آمار های دولتی این درصد به نسبت دوره های پیشین بی سابقه بوده اما دلیل آن را ترس مردم از کورونا اعلام نمود.

این در حالی است که در طول هفته های گذشته کمپین های مردمی گسترده ای در فضای مجازی به راه افتاده که اعلام می دارند که به هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نخواهند نمود.

در دوره های پیشین رژیم با استفاده از هنرمندان و شخصیت های فرهنگی مردم را تشویق به حضور پای صندوق های رای می نمود اما اکنون هنرمندان و چهره های فرهنگی و ورزشی نیز به نظر میرسد که حاضر نیستند در نمایش رژیم به نام انتخابات شرکت کنند.

گستردگی کمپین نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات رژیم به حدی است که صدا و سیمای رژیم پیشاپیش به آن پرداخته و خلوت بودن احتمالی حوزه های رای گیری در روز ۲۸ خرداد را ناشی از ترس مردم از ویروس کورونا  می داند و این در حالی است که مردم ایران برخلاف دیگر نقاط جهان در نبود پشتیبانی حکومت مجبور بوده و هستند که برای تامین مایحتاج خود با وجود خطر کورونا در خیابان ها و محل کار خود حاضر گردند.