اعتراف مقام ارشد ورزشی در ایران: «مردم سیاست رژیم را در تحریم ورزشکاران اسرائیلی نمی پذیرند»

یک مقام ارشد وزارت ورزش حکومت ایران در مصاحبه ای اعتراف کرد که مردم ایران به سیاست رژیم که مسابقه ورزشکاران ایرانی با رقیبان اسرائیلی را اکیدا ممنوع کرده است، شدیدا اعتراض دارند و خواهان تغییر آن هستند.

فرشید طهماسبی مدیرکل روابط بین المللی وزارت ورزش در مصاحبه ای که از “رادیو ورزش” در تهران پخش شد، گفت: «مردم ایران در قضیه اسرائیل، نظری همسو با دولت و حاکمیت ندارند».

رژیم ایران ادعا می کند که کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد و بنابراین، ورزشکاران ایرانی نمی توانند با رقیبانی که وجود خارجی ندارند، مسابقه بدهند.

این سیاست موجب شده که بسیاری از فدراسیون های جهانی ورزش، در راه تحریم رژیم ایران گام بر می دارند و این امر آینده ورزش کشور را با خطرات جدی روبرو ساخته است.

فرشید طهماسبی درباره مخالفت مردم با تحریم ورزشکاران اسرائیلی، سخن بیشتری نگفت. ولی توضیح داد که مردم، سیاست دولت را در این زمینه تائید نمی کنند. این سخنان، که برای نخستین بار از جانب یک مقام رسمی در تهران بیان می شود، نوعی اعتراض و انتقاد نرم نسبت به سیاست های ورزشی حکومت محسوب می شود.

شماری از ورزشکاران ایرانی، که رژیم به آنها اجازه نداد در برابر حریف اسرائیلی ظاهر شوند، به حالت اعتراض از بازگشت به کشورشان خودداری ورزیدند و از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند.

رسول خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران سال گذشته، در نامه ای که خطاب به علی خامنه ای انتشار داد، از شورای امنیت ملی رژیم و شخص ولی فقیه خواستار شد این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و یک سیاست ثابت تعیین کنند تا ورزشکاران ایرانی تکلیف خویش را بدانند.

رسول خادم در این نامه، به صراحت اشاره کرد که رژیم درباره علت ممنوعیت رقابت بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی به دروغ پردازی متوسل می شود و به ورزشکاران دستور می دهد خود را ناگهان مریض معرفی کنند و حتی در موردی به ورزشکار ایرانی دستور داده شد به رقیب خارجی خود ببازد، تا در دور بعدی ناچار نشود با رقیب اسرائیلی روبرو گردد.

اکنون مدتی است که رژیم ایران، در برابر فشار و هشدار فدراسیون های جهانی ورزش، به دادن وعده های مبهم و تعهدات نیم بند روی آورده، ولی سازمان های جهانی بهداشت این پاسخ ها را ناکافی دانسته و خواهان جواب صریح رژیم ایران شده اند که آیا همچنان به تحریم ورزشکاران اسرائیلی ادامه می دهند.

فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی دوباره امروز (پنجشنبه) در مصاحبه ای، عملا از رژیم ایران خواستار شد موجودیت اسرائیل را بپذیرد و از این دشمنی و ستیز بیهوده دست بردارد.