اعتراضات سراسری در ایران به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران و دروغگویی و کتمان کردن حقیقت به مدت سه روز
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ (۱۲ ژانویه)