اعتصاب ها در ایران شدت می گیرد و به موازات آن شکنجه و جنایت علیه تلاشگران افزایش می یابد

با گسترش یافتن اعتراض های مردمی نسبت به گرانی هزینه زندگی، تشکلات صفی آموزگاران و دبیران، از حکومت خواستار شدند عزیز قاسم زاده سخنگوی فرهنگیان گیلان را آزاد کنند. او همانند هشت تن دیگر از آموزگاران و دبیران، به دنبال اجتماعات اعتراضی روزهای گذشته بازداشت شده اند. فرهنگیان می گویند که سطح حقوق آن ها آنقدر پایین است که قادر به تامین حداقل معیشت نیستند.

این تشکلات گفتند که درخواست آن ها برای دریافت حقوق عادلانه یک خواست قانونی و طبیعی است و حکومت حق ندارد فرهنگیان را به خاطر این مطالبات  به زندان بیاندازد و آنان را مورد شکنجه قرار دهد، و یا به ادعای آسیب رسانی به امنیت کشور، به دوره های سنگین زندان محکوم سازد.

هم اکنون قشرهای گسترده ای از کارمندان، کارگران و دیگر حقوق بگیران کشور دست به اعتصاب و اعتراض زده اند. این گردهمایی ها سراسر کشور را دربر می گیرد و اگر گسترده تر و پرجمعیت تر گردد، یک تهدید جدی برای ادامه رژیم خواهد بود و از همین رو، رژیم تصور می کند که اگر کوتاه آید این اعتراض ها در حدی گسترده خواهد شد که ممکن است موجب سرنگونی رژیم گردد.

محکوم ساختن کارمندان، فرهنگیان و کارگران به دوره های طولانی زندان، به ویژه با این اتهام که زبان به اعتراض صنفی گشوده اند، با این هدف است که پیش از تبدیل اعتراضات به یک سیل خروشان، شاید بتوان جلوی آن را گرفت.

آزار رسانی به تلاشگران زندانی، در حدی که موجب قتل آن ها می شود نیز، شیوه دیگری برای هراس افکنی می باشد.

در مورد امیرحسین حاتمی که گفته اند در زندان فوت کرده، اسنادی انتشار یافته که این زندانی ابتدا به اتهام خلافکاری مالی به یک سال زندان و بیست ضربه شلاق محکوم شده بود. ولی شش روز پس از زندانی شدن، مرگ او اعلام گردید که امری بسیار مشکوک است. او در زندان تهران بزرگ قرار بود دوره زندان خود را بگذراند.

رژیم می گوید که او در درمانگاه زندان جان سپرده، ولی درباره چگونگی آن توضیحی نداده است.

چگونگی مرگ شاهین ناصری نیز که شاهد شکنجه و قتل نوید افکاری در زندان اوین بوده، همچنان برای حکومت مسئله ساز شده است. آخرین خبر آن است که گروهی از ماموران امنیتی رژیم وارد زندان شده و ارتباط تلفنی زندانیان را با دنیای خارج به کلی قطع کرده اند تا آنها نتوانند خبرهای آن چه را در بندها و سلول های زندان ها می گذرد، به خارج از زندان برسانند.