اعراب اسرائیلی در نزاع های خانوادگی، به آسانی دست به اسلحه می برند. در ۸ ماه ۷۶ نفر قربانی این جنایات بودند

کشتارهای خانوادگی در بین اعراب اسرائیل همچنان ادامه دارد و در دو روز گذشته سه تن دیگر به دست عائله های عرب متنازع جان خود را از دست داده اند. یکی از سه قربانی این هفته یک بانوی عرب است که همسر و خانواده داشته است.

آخرین قربانی این نزاع های قبیله ای در بین اعراب اسرائیل، فرد ۲۶ ساله ای بود که در شهرک جلجولیه در شمال اسرائیل می زیست. با توجه به آن که خانواده فرد مقتول و همچنین خانواده متهم به این جنایت، هر دو از قاچاقچیان مواد مخدر هستند، احتمال دارد که علت قتل، رقابت در بازار قاچاق بین دو خانواده بوده است.

قربانی این نزاع های فامیلی در بین اعراب اسرائیل، روز گذشته یک جوان ۱۸ ساله بود. او در حالی که در داخل اتومبیل خود، در نزدیکی مسجد مسلمانان در شهر لود در مرکز اسرائیل توقف کرده بود، هدف گلوله قرار گرفت و از پای درآمد. علت این قتل نیز رقابت بین باندهای قاچاق عربی ارزیابی شده است.

دو خانواده مقتول و قاتل احتمالی، از دیرباز در حال نزاع بوده و بر سر توزیع مواد مخدر با یکدیگر در حال جدال بوده اند.

دو روز پیش نیز یک عرب سی ساله اسرائیلی به ضرب گلوله از پای در آمد که آن را هم به رقابت بین قاچاقچیان نسبت می دهند. پیش از او یک بانوی عرب هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

یک نهاد اسرائیلی که می کوشد بین عائله های عرب در کشور آشتی و همزیستی ایجاد کند، گزارش داد که تنها در هشت ماه گذشته ۷۶ عرب اسرائیلی به دست عشیره های رقیب خود کشته شده اند که یازده تن از آنان زن بوده اند.

آمار قتل های فامیلی در میان اعراب اسرائیل، سال گذشته نیز تکان دهنده بود و بیش از یکصد نفر در این نزاع ها جان خود را از دست دادند که یک سوم از آنان زنان و کودکان بودند.

رهبران سیاسی جامعه عرب اسرائیل، پلیس کشور را متهم می سازند که برای مصادره اسلحه در نواحی عرب نشین، اقدام جدی به عمل نمی آورد. ولی پلیس متقابلا می گوید که خوا اهالی محلی نه تنها با ماموران به هدف جمع آوری اسلحه گرم همکاری نمی کنند، بلکه آنان را هدف تعرض و فحاشی قرار می دهند و تا کنون چند دفتر پلیس که در آبادی های عرب نشین برپا گردیده، توسط اهالی محل به تعطیلی کشانده شده است.

ارزیابی می شود که اکثر خانواده های عرب در اسرائیل سلاح گرم در اختیار دارند و معمولا از آن در نزاع های خانوادگی و یا در جشن عروسی استفاده می کنند.

پلیس اسرائیل هرچند گاهی از اهالی عرب دعوت می کند اسلحه خود را تحویل دهند، ولی این اقدام با استقبال چشمگیر روبرو نشده است.