اعراب بیابانگرد اسرائیل، صاحب استخر عمومی شده اند، ولی مساله ورود زن و مرد را چگونه حل کنند؟

اسرائیل برای اسکان بیابانگردان، یک شهر نیز برایشان برپا کرد که “رَهَت” نامیده می شود

اسرائیل برای بالا بردن سطح زندگی اهالی عرب خود، از سال ها پیش به تلاش صادقانه دست زده است و یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی آن بوده که چگونه می توان اعراب بیابانگرد را از دوران حجر بیرون آورد و آن ها را اِسکان داد

این تلاش در حد زیادی با موفقیت روبرو بوده و اعراب بَدَوی به دانشگاه راه یافته و حتی پزشک و حقوقدان از میان آن ها برخاسته اند.

اسرائیل برای اسکان بیابانگردان، یک شهر نیز برایشان برپا کرد که “رَهَت” نامیده می شود – گرچه بسیاری از بیابانگردان حاضر نشده اند چادرها را ترک گفته و در چهاردیواری خانه های کوچک و محدود زندگی کنند.

حالا برای شهر رَهَت یک مشکل اجتماعی پیش آمده و آن برپایی یک استخر عمومی است که قاعدتا زن و مرد بتوانند در آنجا شنا کنند. ولی شهرداری رهت با پیروی از سنت بدوی، ورود زنان و دختران را حتی در روزهای خاص ممنوع کرده و دادگاه اسرائیل آن را تبعیض علیه زنان تلقی نموده و دستور لغو آن را داده و تا آن هنگام، استخر بسته خواهد ماند.

حالا شیخ های بدوی باید تصمیم بگیرند که آیا این آزادی را به زنان و دختران می دهند، و یا از استخر عمومی بکلی صرفنظر می کنند. شهردار رهت می گوید که خود او، حتی به دختر خردسالش اجازه ورود به این استخر را نخواهد داد.

گفتنی است که دور این استخر دیوارهای بلند ساخته اند تا روزی که به خانم ها اختصاص دارد، چشم مردمان به بدن زنان نیافتد.