اعراب دروزی که در ارتش اسرائیل به مقام فرماندهی رسیده اند، از “قانون ملیت” انتقاد کردند

ابراز مخالفت اقشار مختلف اسرائیل از قانون ملیت که هفته پیش از تصویب پارلمان گذشت همچنان ادامه دارد. هدف این قانون تقویت جنبه های یهودی کشور اسرائیل است و از جمله عبری به عنوان زبان رسمی اسرائیل اعلام شده و این در حالی که در گذشته زبان رسمی وجود نداشت و عربی در کنار عبری، به عنوان زبان کشور شناخته می شد.

در این قانون همچنین موادی وجود دارد که به موجب آن ها برپایی آبادی های یهودی نشین از پشتیبانی بیشتری برخوردادر خواهد شد و همچنین می توان آبادی هایی برپا ساخت که ساکنان آن فقط یهودی، و یا فقط عرب باشند.

هدف از این بندِ قانون آن است که برخوردهای قومی و فرهنگی بین یهودیان و اعراب رخ ندهد.

ولی اعراب دروزی در اسرائیل این قانون را به زیان خود می دانند و صد تن از افسران بلندپایه ارتش اسرائیل که عرب دروزی هستند، با امضای طوماری، به دولت اعتراض کرده و خواستار لغو این گونه مقررات در قانون جدید شده اند.

سه تن از نمایندگان دروزی پارلمان اسرائیل نیز پیشتر به این قانون اعتراض کرده بودند. همچنین سیزده تن نمایندگان عربِ دیگر که یک فراکسیون مشترک برپا ساخته اند، نسبت به این قانون ابراز خشم کرده و دولت اسرائیل را با بدترین واژه ها مورد حمله قرار داده بودند.

اعراب دروزی در اسرائیل جزو دلاورترین سربازان اسرائیل و افسران این کشور محسوب می شوند و جامعه دروزی به آن ها افتخار می کند. ولی اکنون، پس از تصویب قانون ملیت، آن ها ابراز نگرانی می کنند که ممکن است مورد تبعیض قرار گیرند.

یک دیدگاه

  1. این قانون اسراییل را منزوی خواهد کرد، اگر کشوری یهودی است پس کتاب مقدس تورات و تلموت را بردارید و طبق دستورات قبل از اسلام عمل کنید . اگر عمل نکنید جا افتادنی نیست ،من تعجب میکنم چطور این قانون تصویب شده ، قانون مخربیست که وجهه اسراییل را از بین خواهد برد،

Comments are closed.