اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده، قطعنامه ای علیه اسراییل آماده کرده اند

در همان حال که دولت پرزیدنت ترامپ از الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل، به شرط اعطای متقابل زمین موافقت کرده است، نمایندگان دموکرات در کنگره ایالات متحده متن قطعنامه ای را تهیه کرده اند که در آن ادغام اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه به خاک این کشور نکوهش شده و یک اقدام نامشروع و غیرقانونی است.

شماری از نمایندگان دموکرات چند هفته پیش متن نامه دیگری را آماده ساخته بود که لحن آن علیه اقدام اسرائیل بسیار شدیدتر بود، ولی شماری از  دموکرات های دیگر با آن مخالفت ورزیدند و آن متن بایگانی شد.

تصویب چنین متنی در مجلس نمایندگان، باید تایید مشابهی در مجلس سنا به دنبال آورد. ولی در حالی که دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت دارند، اکثریت در مجلس سنا در دست جمهوری خواهان می باشد.

در این نامه به اسرائیل هشدار داده شده که ملحق ساختن بخشی از کرانه به خاک اسرائیل، از نظر قوانین بین المللی مجاز نیست و از دیدگاه حزب دموکرات اقدامی غیر قابل قبول محسوب می شود و نباید مورد اجرا قرار گیرد.

با این همه، در متن نامه، تهدیدی در مورد آینده روابط ایالات متحده با اسرائیل گنجانده نشده است.

سناتور برنی سندرز که از یهودیان چپ گرا محسوب می شود و یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری بود، در مبارزه انتخاباتی خود، همه جا مخالفت شدید خود را با این سیاست اسرائیل بیان داشته بود. ولی او از مسابقه نامزدی ریاست جمهوری کناره گرفت.

اکنون جو بایدن که برنده نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جهوری شده نیز مخالفت خود را با طرح اسرائیل بیان کرده است.

اسرائیلیان تردیدی ندارند ه اگر در انتخابات هشت ماه دیگر حزب دموکرات برنده شود، اسرائیل مهمترین پشتیبان خود در ایالات متحده، یعنی پرزیدنت ترامپ را از دست خواهد داد. از این رو طرفداران جناح راست اسرائیل عجله دارند که کار الحاق هرچه زودتر انجام گیرد و به دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا پس از آن کشیده نشود.