مجلس نمایندگان آلمان، یهودستیزی را محکوم و با اسرائیل ابراز همبستگی کرد

دو تن از نمایندگان پارلمان آلمان که برای ابراز همبستگی با اسرائیل، کیپا (عرقچین یهودی) به سر گذاشته اند

در کنار تظاهراتی که در آلمان علیه افزایش یهودستیزی در آن کشور و به هدف ابراز حمایت نسبت به اسرائیل برگزار شد، مجلس نمایندگان آلمان نیز روز گذشته (پنجشنبه) نشست ویژه ای برای ابراز همبستگی با اسرائیل و ملت یهود برگزار کرد که شماری از نمایندگان، برای ابراز همبستگی با یهودیان، عرقچین مذهبی موسوم به کیپا به سر کرده بودند.

در چندین شهر آلمان روز چهارشنبه (دو روز پیش) تظاهراتی علیه یهودستیزی برگزار شد که شخصیت هایی از جامعه اسلامی المان و همچنین رهبران مسیحی نیز در آن ها حضور داشتند. بزرگترین تظاهرات در برلین برگزار گردید که یکی از سخنرانان آن، شخص شهردار بود.

در قسعنامه ای که روز گذشته در حمایت از اسرائیل در مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) به تصویب رسید، از جمله چنین آمده است: «دفاع از حق موجودیت اسرائیل، برای دولت و ملت آلمان یک امر بدیهی و غیر قابل بحث است».

در ادامه این قطعنامه پارلمانی، هرگونه پدیده های یهودستیزی در آلمان مورد نکوهش قرار گرفته و از جمله چنین گفته شده است: «قابل قبول نیست که در آلمان حملاتی که انگیزه یهودستیزانه داشته، سال گذشته افزایش یافته و یهودیان، در آلمان خود را در مطر احساس می کنند».

در این قطعنامه همچنین بخشی از سخنان خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نقل شده که در نطقی در سال ۲۰۰۸ در سمت رهبر حزب دمکرات مسیحی گفته بود “دفاع از موجب و امنیت اسرائیل از اصول سیاست خارجی آلمان است و امری است که غیرقابل بحث است».

وزیر خارجه جدید آلمان، هایکُ ماس نیز در دیدار ماه گذشته خویش از اسرائیل گفته بود که پشتیبانی از اسرائیل و دفاع از موحودیت و امنیت این کشور، یکی از اصول سیاست خارجی آلمان بوده و هست. هایک ماس گفته بود: در این روزها که اسرائیل هفتادمین سال استقلال خود را جشن می گیرد، می تواند بر این واقعیت تکیه کند که آلمان همیشه پشتیبان اسرائیل خواهد بود.