اعضای هیات بلندپایه برزیلی، در پایان دیدار از اسرائیل، با هواپیما، به طور مستقیم به الجزایر پرواز کردند

برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل نوین، به یک هواپیمای مسافری اجازه داده شد که از اسرائیل به طور مستقیم به سوی الجزیره پرواز کند و این در حالی که الجزیزه خود را دشمن اسرائیل میداند و هیچ گونه روابط به این کشور ندارد.

سخن از یک هواپیمای متعلق به ارتش برزیل می باشد که هیات رسمی دولت برازیلیا را پس از دیدار چند روزه از اسرائیل، به کشورشان باز می گرداند.

این هواپیما از فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل به طور مستقیم به الجزیره پرواز کرد و در فرودگاه بین المللی حواری بومدین به زمین نشست تا سوخت گیری کند. هواپیمای برزیلی سپس به راه خود ادامه داد.

ریاست هیات برزیلی را در دیدار از اسرائیل، ادواردو بولسونارو رئیس جمهوری برزیل به عهده داشت. او عضو پارلمان برزیل و یکی از افراد پر قدرت برزیل است که همراه با هیاتی، برای گسترش همکاری با اسرائیل در زمینه های مختلف، و از جمله مبارزه با کورونا به اورشلیم آمده بود.

ادواردو بولسون رو از جمله با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد و به او گفت که برزیل و دیگر کشورهای آمریکای لاتین باید حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهند.

او به نقش حزب الله لبنان در انفجار سفارت اسرائیل و کانون همیاری یهودیانّ آرژانتین در بوئنوس آیرس که حدود ۳۸ سال پیش روی داد اشاره کرد و گفت که حزب الله علاوه بر فعالیت های تروریستی در کشورهای آمریکای لاتین، به قاچاق مواد مخدر نیز می پردازد و در فعالیت های پولشویی هم نقش عمده ای دارد.

فرزند رئیس جمهوری برزیل گفت که حزب الله لبنان، به سرکردگی رژیم ایران، به توطئه گری در آمریکای جنوبی دست زده و همه کشورهای قاره آمریکا باید آن را تحریم کنند.

فرزند رئیس جمهوری برزیل خواهان گسترش روابط دوستی با اسرائیل شد و همچنین تقاضا کرد که دولت اورشلیم، کشورش را در مبارزه با کورونا و تامین واکسن، یاری بخشد.