اعضای کنگره آمریکا از خانم آنگلا مرکل می خواهند شاخه سیاسی حزب الله را نیز تروریست بداند

اعضای کنگره آمریکا از خانم آنگلا مرکل می خواهند شاخه سیاسی حزب الله را نیز تروریست بداند

نمایندگان کنگره ایالات متحده از بانو آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار شدند که شاخه سیاسی حزب الله لبنان را نیز، همانند بسیاری کشورهای غربی دیگر، در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. ولی خانم مرکل که ممکن است دوران حکومت او به زودی پایان گیرد، از این اقدام خودداری می ورزد.

دولت آلمان همچنان با حکومت اسلامی ایران داد و ستد بازرگانی نسبتا گسترده ای دارد و نمی خواهد با تروریست خواندن شاخه سیاسی حزب الله، موجب تنش با رژیم ایران گردد و صادرات آلمان به ایران آسیب ببیند.

فعالان حزب الله لبنان در آلمان، دو هفته پیش، در تظاهراتی که حکومت ایران آن را “روز جهانی قدس” نامیده، به تظاهراتی در برلین دست زدند و علیه اسرائیل شعار دادند و پرچم این کشور را به آتش کشیدند.

شماری از سیاستمداران آلمانی و همچنین رهبران جامعه یهودیان آن کشور گفته بودند که این گونه تظاهرات نفرت زا، موجب افزایش گرایش های یهودستیزی در آلمان می شود و باید متوقف گردد.

طبق تعریفی که از ماهیت یهودستیزی ارائه شده و همه کشورهای غربی آن را پذیرفته اند، بسیاری از پدیده های یهودستیزی زیر پوشش حمله تبلیغاتی و گزنده علیه اسرائیل صورت می گیرد.

شماری از اعضای کنگره آمریکا، از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، در نامه مشترکی که برای خانم مرکل فرستادند، از جمله نوشتند که هیچ تفاوتی بین شاخه نظامی و شاخه سیاسی حزب الله وجود ندارد و اگر آلمان تائید می کند که شاخته نظامی حزب الله یک تَشَکُّل تروریستی می باشد، شاخه سیاسی آن نیز همین ماهیت را دارند و آن دو بخش را نمی توان از هم مجزا دانست.

در گزارش های پیشین آمده بود که در سال های اخیر پدیده های یهودستیزی در آلمان افزایش یافته است. آگاهان می گویند که مهاجرت حدود یک میلیون نفر از کشورهای عربی و اسلامی به آلمان، موجب تقویت اعتراض های جناح های افراطی و نژاد پرست ناسیونالیستی آلمان گردیده و هم زمان، بسیاری از مهاجران، فرهنگ ضد یهودی و ضد اسرائیلی را از کشورهای زادگاه خویش، به آلمان به همراه آورده اند.