اعضای کنگره آمریکا به خطر انداختن زن و کودک به عنوان سپر انسانی را جنایت می دانند

شماری از اعضای کنگره آمریکا در حال تهیه لایحه ای هستند که به موجب آن استفاده حزب الله لبنان و حماس و دیگر گروه های تروریستی از زنان و کودکان و شهروندان به صورت سپر انسانی در جنگ، یک جرم شناخته شود و قابل مجازات باشد.

در نبردهای سنگین نظامی که در سال های اخیر بین این سازمان های ترور و ارتش اسرائیل رخ داده، آن ها همیشه زنان و کودکان را در جلوی خود به مصاف اسرائیل فرستاده اند تا سربازان اسرائیلی به سوی آنان تیراندازی نکنند و اگر این افراد کشته شدند، سازمان های ترور بتوانند ادعا کنند که اسرائیل به کشتار غیرنظامیان دست زده است.

این شیوه ناجوانمردانه مبارزاتی، در ماه های اخیر در طول خط مرزی اسرائیل با غزه به خوبی دیده می شود که حماس هزاران زن و کودک را به خط مرزی می آورد و آشوبگران دیگر پشت سر آن ها موضع می گیرند و به عملیات ایذایی علیه ارتش اسرائیل دست می زنند.

لایحه جدیدی که در کنگره آمریکا در دست تدوین است، تا کنون از پشتیبانی دوازده تن از جمهوریخواهان و سه تن از دموکرات ها برخوردار شده و احتمال می رود که نمایندگان دیگری نیز در روزهای آینده به این طرح بپیوندند.