اعلام موجودیت حزب ایرانیان کرد میهن پرست در خارج از ایران

روز گذشته(سه شنبه) تشکل سیاسی جدیدی با عنوان حزب ایرانیان کرد میهن پرست اعلام موجودیت کرد و آنطور که این حزب سیاسی در متن های حزبی خود آورده خواهان برانداختن رژیم اسلامی در ایران و برپایی حکومتی ملی و سکولار در شکل پادشاهی است.

احزاب در کردستان پیش تر در دو طیف سیاسی چپ و مارکسیستی و یا ناسیونالیست کرد خلاصه می شدند که هر دوی این طیف ها در انقلاب ۵۷ حضور داشته و از مخالفان حکومت پادشاهی و از حامیان خمینی بودند که کوتاه مدتی پس از قدرت گرفتن خمینی با وی بر سر تقسیم قدرت درگیر شدند و مجبور به ترک خاک ایران شدند و از آن زمان تاکنون این سازمان های سیاسی که دارای نیروی مسلح نیز هستند ادعای نمایندگی مردم در کردستان را دارند و این در حالیست که بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماع و اقتصادی در کردستان ناشی از انقلاب ۵۷ است که اکنون در میان نسل های پس از ۵۷ به شورش یا فتنه ۵۷ معروف شده است.

معضلاتی مانند کولبری و محرومیت اقتصادی در کردستان همگی ناشی از انقلابی است که سازمان های کرد مسلح در شکل گرفتن آن سهم بسزایی داشته اند.

اکنون و پس از بیش از چهار دهه حزب سیاسی ایرانیان کرد میهن پرست خواهان یک حکومت ملی و سکولار است که بر پایه قانون و آزادی های فردی و اجتماعی یک زندگی نرمال برای شهروندان ایران از جمله مردم کردستان را به ارمغان بیاورد.

این تشکل سیاسی صفحات مجازی و وبسایت رسمی خود را برای ارتباط های مردمی در اختیار همگان قرار داده است.

https://irkurdish.com/