اعیاد یهودی – نوروز یهودیان که رُش هَشانا نامیده می شود

 

 

نوروز یهودیان، که در زبان عبری رَش هشانا Rosh Hashana نامیده می شود، در برهه ای از تاریخ ملت یهود در  آغاز بهار برگزار می شد که موعد برگزاری عید پسح Pessah نیز می باشد که یادآور خروج یهودیان از سرزمین بندگی مصر و بازگشت آنان به خانه پدری، یعنی سرزمین کنونی اسرائیل بوده است.

ولی بعدها تصمیم گرفته شد که نوروز یهودیان به هفته های پایانی تابستان انتقال یابد و روز اول ماه تیشری، که معمولا در اواسط شهریورماه واقع می شود.

یهودیان اعیاد بسیار دارند که در هریک خوراکی های ویژه به دور سفره صرف می کنند و آن ها را برکت می دهند و هریک را نشان یکی از نیکی ها و یا پرهیز از بدی ها می دانند. به طور کلی می توان گفت که ایام عزاداری در دین یهود بسیار کم است و در مقابل، ایام شادی بسیار زیاد می باشد.

یهودیان در شب نوروز خود، در همان حال که فرا رسیدن نوروز را جشن می گیرند، آرزو می کنند که در سال جدید محنت های سال گذشته را پشت سرگداشته باشند و از امنیت و آرامش و شکوفایی و نیک بختی برخوردار گردند.

علت این آرزوی ویژه آن است که در طول تاریخ، از دو هزار سال پیش که یهودیان به تبعید برده شدند و در سرزمین های بیگانه مستقر شدند، همیشه به عنوان یک اقلیت ضعیف و بدون پشتیبان، مورد آزار کینه توزان و بدخواهان قرار داشته اند – گرچه دوران هایی نیز در تاریخ وجود داشته که یهودیان از همزیستی و دوستی با مردمان دیگر برخوردار بوده اند.

یکی از ویژه گی های رش هشانا، و دیگر اعیاد یهودی، آن است که مراسم عید در آغوش خانواده برگزار می شود. در آن شب همگان به دور سفره گرد می آیند و حتی میهمانانی را به آن دعوت می کنند و ترانه های عید سر می دهند و نیایش های ویژه را بیان می دارند.

ده روز پس از آغاز سال نو، یوم کیپور که روزه بزرگ یهودیان است آغاز می شود و باورمندان در این فاصله ده روزه، خود را آماده می سازند که در یوم کیپور، از پروردگار یکتا طلب بخشایش کنند و خود را برای سالی که از گناهان و خطاها دور باشد آماده سازند.

در اسرائیل، بسیاری از مردم در دو روز عید به گردش می روند و ایام خود را در دامان طبیعت می گذرانند و معمولا پارک ها و گردشگاه های کشور از جمعیت موج می زد و در ساحل دریا، صدها هزار نفر در طول پلاژها چادر برپا می سازند و به استراحت و ورزش می پردازند.

در این فرصت، یکبار دیگر فرا رسیدن سال نو را به همه یهودیان شادباش می گویئم و سالی همراه با صلح و آرامش و تندرستی و نیک بختی برای همگان آروز می کنیم.