اغتشاشات در خط نوار غزه کاهش یافته، ولی فلسطینیها از ۲۰۰ زخمی سخن گفتند

تظاهرات هفتگی فلسطینیان در نوار مرزی غزه با اسرائیل، روز گذشته (آدینه) نیز برگزار شد، ولی شمار شرکت کنندگان در آن بسیار کمتر از جمعه های گذشته بود. مقامات بیمارستانی غزه ادعا می کنند که در این اغتشاشات، حدود دویست نفر فلسطینی هدف قرار گرفته و زخمی شده اند. ولی به احتمال زیاد تلفاتی رخ نداده است. تعیین میزان درستی این آمار امکان پذیر نیست.

این اغتشاشات در چهار نقطه مختلف در طول خط مرزی رخ داد و سربازان اسرائیلی بسیار مواظب بودند که کسی از جدار سیمی به داخل خاک اسرائیل رخنه نکند.

سخنگوی ارتش گفت که در یک مورد، چند تن از آشوبگران فلسطینی، یک نارنجک دستی و چند لاستیک کهنه به سوی جدار پرتاب کردند.

به موازات اغتشاشات، پرواز دادن بادبادک های آتش زا به سوی خاک اسرائیل نیز ادامه یافت و روز گذشته (جمعه) ده حریق دیگر به وقوع پیوست که تیم های آتش نشانی ساعت ها برای خاموش کردن آن تلاش کردند.

آگاهان می گویند که توجه رسانه های همگانی جهان نسبت به اغتشاشاتی که فلسطینیان در طول نوار غزه به وجود می آورند، فروکش کرده است و حتی رسانه های عربی نیز، دیگر توجه ویژه ای نسبت به آن نشان نمی دهند.