افت چشمگیر بازرگانی ایران و آمریکا، از هنگام به روی کار آمدن دولت ترامپ

آماری که در ایالات متحده انتشار یافته، نشان می دهد که در یک سال اول ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، داد و ستد بازرگانی آمریکا با ایران افت چشمگیری داشته است.

بر اساس ارقامی که روز گذشته (چهارشنبه) از جانب اداره آمار ایالات متحده انتشار یافت، ارزش صادرات آمریکا به ایران در یک سال گذشته (۲۰۱۷) به میزان ۲۵ درصد از سال ماقبل کمتر بوده و در سطح ۱۳۷ میلیون دلار قرار داشته است.

در همن زمان، افت صادرات ایران به آمریکا چشمگیرتر بوده و به ۳۹ درصد رسیده است. ارزش صادرات ایران به آمریکا در یک سال پیش از آغاز زمامداری پرزیدنت ترامپ، تنها شش میلیون دلار بوده است.

برخلاف دولت پرزیدنت اوباما که به شیوه های مختلف می کوشید با حکومت ایران کنار آید و به نوعی سازش بین دو کشور برسد، دولت پرزیدنت ترامپ سیاست سختگیرانه ای نسبت به آن رژیم اِعمال می کند که اکنون با ارقامی نیز که توسط اداره آمار ایالات متحده انتشار یافته، بر کاهش میزان دادوستد بازرگانی بین دو کشور نیز تائیر می گذارد.

طبق آمار دیگری که در خود ایران انتشار یافته، میزان صادرات غیرنفتی کشور نشان می دهد که ایران یکی از عقب مانده ترین کشورها در تولید کالا و ارائه خدمات می باشد. به موجب این آمار، صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته کمتر از ۴۸ میلیارد دلار بوده و این در حالی که اسرائیل، به عنوان کشوری که یک دهم ایران جمعی دارد، در سال گذشته دو برابر ایران صادرات داشته که اکثر آن تکنولوژی پیشرفته و کالاهای تولیدی بوده است. اسرائیل نفت ندارد و نه تنها فاقد صادرات نفتی می باشد، بلکه تا پیش از کشف ذخایر هنگفت گاز در دریای مدیترانه، همه سوخت مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد می کرد.