افزایش میل به مهاجرت پس از احتمال تصویب طرح صیانت

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی‌ها از گوگل ترند نشان می‌دهد ساعاتی پس از احتمال تصویب و عملی شدن  “طرح صیانت از کاربران” در مجلس، جستجوی واژه “مهاجرت” رشد قابل توجهی داشته است.

در پی اقدام مجلس رژیم ایران برای بستن اینترنت، جستجوی واژه «مهاجرت» در میان کاربران ایرانی داخل کشور، افزایش قابل توجهی داشته است. آمار مذکور از گوگل ترندز برداشته شده است.