افشاگری: رئیس جدید آژانس اتمی ایران، سابقه فعالیت در راه تولید بمب هسته ای را داشته است و مقام علمی نیست

منابع خبری اسرائیلی می گویند که انتصاب محمد اسلامی به سرپرستی برنامه های هسته ای رژیم و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، نشان می دهد که خامنه ای قصد دارد شتاب برای رسیدن به بمب هسته ای را افزایش دهد. محمد اسلامی دارای سابقه طولانی خدمت در سپاه پاسداران، به ویژه در امور تسلیحاتی بوده است.

رژیم همیشه ادعا کرده که برنامه های اتمی آن جنبه استفاده مسالمت آمیز دارد و از قول خامنه ای ادعا شده که او در فتوایی، تولید بمب اتمی را “حرام و غیراسلامی” توصیف کرده است.

یکی از افشاگری های امروز (چهارشنبه) آن است که محمد اسلامی در دو دهه پیش مامور خرید تجهیزات و تجربه های پاکستان در زمینه ساخت بمب هسته ای بوده است. پیشتر گفته شده بود که رژیم ایران برای خرید این تجهیزات و از جمله سانتریفیوژهای قدیمی ساخت پاکستان با نام پی – یک صدها میلیون دلار پول پرداخت کرده بود.

سازمان مجاهدین خلق ایران شانزده سال پیش، در گزارشی که در رزوزنامۀ لوس آنجلس تایمز انتشار یافت، نوشته بود که محمد اسلامی در سفر به پاکستان با دو تن از افراد کلیدی تولید بمب هسته ای آن کشور و از دستیاران عبدالقدیر خان پدر بمب اتمی پاکستان،دیدار و گفتگوهای مفصلی داشته است.

سپاهی محمد اسلامی در دورانی که معاون وزیر دفاع بود، از جانب دولت بریتانیا در فهرست تحریم ها قرار گرفت و متهم بود که در برنامه تسلیحاتی رژیم ایران نقش عمده ای ایفا می کند. سازمان ملل نیز او را در فهرست تحریم ها گنجانید.

در اسنادی نیز که از جانب اتحادیه اروپا انتشار یافت، آمده است که رئیس جدید آژانس اتمی ایران، در اجرای برنامه تسلیحات اتمی، دارای سابقۀ فعالیت بوده است.

آگاهان می گویند اکنون که این افراد ریاست برنامه های اتمی را به دست گرفته، جهت فعالیت رژیم در مسیر ساخت بمب مشخص تر می گردد.

علی اکبر صالحی رئیس پیشین آژانس، فردی بود که تحصیلات وسیعی در امور اتمی داشت و از تجربیات زیادی برخوردار بود و این در حالی که گفته می شود تخصص عمدۀ محنمد اسلامی، ار انطباق دادن برنامه های اتمی با نیازهای نظامی و تسلیحاتی می باشد.

ممکن است این انتصاب نیز نشان دیگری باشد از این که دولت ابراهیم رئیسی، برای بازگشت به میز مذاکرات با ایالات متحده شتاب چندانی نخواهد کرد.