افشاگری: ستاد ویژه ارتش اسرائیل بود که حمله سایبری رژیم ایران به شبکه آبرسانی را شناسایی و خنثی کرد

با افشا شدن جزئیات بیشتری از حملات سایبری هکرهای رژیم ایران علیه شبکه آبرسانی در اسرائیل، امروز (پنجشنبه) فاش شد که این تعرض را واحد ویژه ای در ارتش اسرائیل شناسایی و خنثی کرد که وظیفه آن نظارت بر تامین منظم همه امور حیاتی اسرائیل، از قبیل آب و سوخت و آذوقه است.

این واحد از چهار سال پیش در ارتش اسرائیل برپا شده و دارای شعبات متعدد است و ماموریت آن، تامین همه مایحتاج جمعیت کشور در شرایط جنگی می باشد.

حدود شش هفته پیش، هکرهای حکومت ایران، از طریق سرورهای آمریکا، توانستند وارد شبکه آبرسانی اسرائیل شوند و درصد افزایش کلورین به آب آشامیدنی را از طریق تغییر دستور به کامپیوترهای شبکه آبرسانی کشور تغییر دهند. اگر این توطئه اجرا می شد، ممکن بود سلامت اهالی اسرائیل به خطر افتد.

آشنایان امور جنگی گفتند که این اقدام حکومت ایران بسیار وخیم است، زیرا حتی در شرایط جنگی، نباید به اقداماتی دست زد که جان شهروندان و غیرنظامیان را به خطر اندازد. آنها گفتند: حمله سایبری اخیر در ردیف مسموم کردن چاه های آب آشامیدنی می باشد، امری که حتی در جنگ های جهانی اول و دوم، طرفین نزاع، از دست زدن به آن علیه دشمن خودداری ورزیدند.

در جنگ های آینده، یکی از اولین هدف های دشمن، آسیب رسانی به شبکه های تامین مایحتاج اساسی خواهد بود که از جمله تامین آب، سوخت رسانی و تهیه آذوقه را شامل می شود و ستادی که در اسرائیل برپا شده ماموریت دارد شیوه های جلوگیری از آسیب رسانی به این امور ضروری در اسرع وقت شناسایی و خنثی گردد.

چنین امری، برای آزادی عمل ارتش در رویارویی با دشمن نیز جنبه حیاتی دارد و کمبود هر یک از این کارهای حساس، به قدرت دفاعی ارتش نیز آسیب می رساند.

اسرائیل برای آن که به رژیم ایران هشدار دهد که مبادا چنین تعرض هایی را تکرار کند، دستگاه مدیریت بندر عباس را به مدت چند روز خنثی کرد. در جریان این حمله سایبری، که نهاد مدیریتی بندر عباس (و یا با نام جدید آن بندر شهید رجایی) آن را تایید کرد، در آمد و شد کشتی های بازی و همچنین تخلیه و بارگیری آن ها و حرکت کامیون ها، اختلالات جدی بروز کرد.

برخی از کارشناسان امور امنیتی اسرائیل گفتند که انتظار داشتند ارتش به واکنش کوبنده تری دست بزند، زیرا حمله سایبری برای مختل کردن دستگاه کلورین در آبرسانی اسرائیل، یک جنایت جنگی است که اسرائیل می بایست واکنش شدیدتری نشان دهد و آنها گفتند که واکنش اسرائیل مانند سیلی زدن به صورت کسی است که قصد قتل داشته است.