افشاگری: فرزندان محمدی گیلانی و احمد جنتی عضو مجاهدین بودند که سپاه آن ها را در نبرد کشت

آخوند موسوی تبریزی  در ادامه گفت : ما به این خانه تیمی  حمله کردیم واز این طریق به سایر بزرگان آن‌ها هم‌چون پسر مرحوم آقای محمد محمدی گیلانی و پسر آقای جنتی که در خانه‌های تیمی بودند، رسیدیم

دادستان  پیشین حکومت ایران فاش ساخت : پسر آیت الله محمد  محمدی گیلانی و یک پسر احمد جنتی عضو سازمان مجاهدین خلق بودند که در جریان درگیری ها مسلحانه سال اول به روی کار آمدن حکومت اسلامی، در جریان نبرد با نیروهای نظامی رژیم کشته شدند.

آخوند حسین موسوی تبریزی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و دادستان کل انقلاب بعد از روی کار امدن حکومت اسلامی در ایران  در مصاحبه‌ای از ماجرای کشته شدن فرزندان محمد محمدی گیلانی عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، نمایندهٔ خمینی در دانشگاه‌ها و احمد جنتی  عضو فقها و دبیر شورای نگهبان پرده برداشت.

موسوی تبریزی گفت : محمد حسین جنتی  پسر احمد جنتی از اعضاء سازمان مجاهدین بود وی  در ۳۸ سال پیش در اوج فعالیت های گروه های سیاسی از جمله مجاهدین خلق در خانه تیمی که متعلق به موسی خیابانی و زن رجوی بود با آنان زندگی می کرد .

آخوند موسوی تبریزی  در ادامه گفت : ما به این خانه تیمی  حمله کردیم واز این طریق به سایر بزرگان آن‌ها هم‌چون پسر مرحوم آقای محمد محمدی گیلانی و پسر آقای جنتی که در خانه‌های تیمی بودند، رسیدیم.

وی افزود : در این در گیری مسلحانه با افراد این خانه تیمی که با دستورامام و اجرای من و حسین شریعتمداری مسوول روزنامه کیهان تهران امروز  انجام گرفت. در این درگیری همگی کشته شدند پسران برخی از بزرگان همچون آقای جنتی نیزکشته شدند و پسر آقای گیلانی هم فرار کرد؛ ولی در مسیری که می‌خواست از ارومیه به خارج فرار کند کشته شد. برخی هم دستگیر شدند که فوری اعدام شدند.

محمدحسین جنتی فرزند آخوند احمد جنتی بود که پس از روی کار امدن حکومت اسلامی در ایران به مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی پرداخت و در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران کشته شد.

کاظم و محمدمهدی محمدی گیلانی نیز از اعضاء مجاهدین خلق بودند که در سال  یعنی ۳۷ سال پیش ۶۱ در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند.

روزنامه جمهوری اسلامی در باره فرزندان آخوند محمدی گیلانی نوشت:‌ «فرزندان آیتالله محمدی گیلانی در درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه و با سیانور کشته شدند».

پس از دیدار غیر منتظره وزیر خارجه حکومت ایران با مقامات فرانسوی  رییس‌ دفترروحانی خبرداد: هفته آینده تهران هیاتی برای گفتگو در مورد مسائل اقتصادی به فرانسه اعزام خواهد کرد.

محمود واعظی، رییس دفتر حسن  روحانی در گفت و گو با ایرنا گفت :  “هفته آینده هیاتی اقتصادی را به فرانسه اعزام خواهیم کرد.” که  محمدجواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران بخشی از این گروه نخواهد بود، زیرا این یک هیئت اقتصادی است.

احتمال می رود که سفر این هیات اقتصادی ایرانی به فرانسه در ارتباط با دیدار ناگهانی محمد جواد ظریف  با مقامات فرانسوی است که توانسته است به موفقیت هایی اقتصادی دست یابد.