افشاگری مقام شهرداری تهران: چهل در صد از مردم به علت مشکلات مالی پایتخت را ترک می گویند

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران فاش ساخت که ۴۲درصد تهرانی‌ها به علت تورم و فشار شدید اقتصادی و گرانی مسکن، شهر را ترک می گویند و از فهرست اهالی پایتخت حذف می شوند. اگر این ارزیابی درست باشد، آیا پایتخت ایران تا چند سال دیگر از جمعیت تهی می گردد؟

محمدحسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران  خبرداد که ۴۲ درصد از تهرانی‌ها که مستأجرند، با افزایش روز افزون قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، شدید در تهران در معرض حذف از شهر قرار گرفته‌اند.

محمد حسین بوچانی افزود : با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم، مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند، در حالی‌که حق سکونت در شهر را دارند. این ۴۲ درصد تنها دهک‌های پایینی جامعه را شامل نمی‌شود بلکه ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله‌اند.

وی وضعیت این ۵ دهک از جامعه تهران را “بغرنج” توصیف کرده و گفت که شهرداری نسبت به اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن‌اند، مسئولیت اجتماعی دارد. یکی از ضعف‌های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی تهران، بی‌توجهی به مسکن اجتماعی بوده است.

روح الله خمینی پیش از  روی کار امدن انقلاب اسلامی در ایران بارها به مردم وعده داده بود  که آنان را از فقر و تنگدستی نجات خواهد داد .و آنان را از کوخ نشینی به کاخ نشینی می رساند اما بعد از انقلاب اسلامی وضعیت مسکن و معیشت زندگی مردم روز به روز بدتر شد و رفاه  و آسایش و درآمد کافی همراه با مسکن ،تنها مختص مقامات حکومتی و وابستگان به آنان شد .داراها روز به روز پولدار تر و ندارها کارتن خواب و گورستان خواب و ماشین خواب شدند .