افشاگری: نئونازی های آلمان به حزب الله لبنان که خواهان نابودی اسرائیل است کمک مالی می دهند

در یک گزارش که در روزنامه اسرائیلی “جروزالم پست” انتشار یافته، فاش شده که سازمان های نئونازی در آلمان به گروه حزب الله لبنان که تحت فرمان رژیم ایران است، پول می رسانند تا به صورت موثرتری بتواند با کشور یهود، یعنی اسرائیل پیکار کند.

این روزنامه نوشت که افشاگری در مورد رابطه مالی بین یک سازمان نئونازی المان با حزب الله لبنان موجب شد که این سازمان، با نام “راه سوم” حساب بانکی خود را ببندد تا ادامه بررسی این اتهام امکان ناپذیر گردد. این سازمان، از طریق وبسایت خود به گردآوری اعانه می پرداخت و آن را به حزب الله منتقل می ساخت.

مدیران “راه سوم” اکنون ادعا می کنند که چنین حساب بانکی ندارند و گزارش هایی که در مورد ارتباط آن ها با حزب الله انتشار یافته، بی اساس است.

مقامات دولت آلمان تائید می کنند که در سال های اخیر گرایش های یهود ستیزانه در آن کشور شدت گرفته و موارد تعرض به یهودیان بیشتر شده است. آخرین موردی که در یکی از شهرهای کوچک آلمان رخ داد، هنگامی بود که یک جوان یهودی با داشتن کیپا (عرقچین مذهبی) قصد داشت وارد یک ورزشگاه شود، از پشت سر هدف قرار گرفت و مضروب شد. او گفت که از این پس صلاح نمی داند در نواحی عمومی کیپا به سر کند.

حزب الله لبنان خواهان نابودی اسرائیل است و خواسته گروه های نئونازی نیر بر همین محور دور می زند.

یک دیدگاه

  1. سلام // این گونه رفتارها وسکوت جامعه جهانی وبخصوص غرب دور از تصور نیست،انبارهای مملو از موشک و نیروهای آموزش دیده سپاه پاسداران وگردان های فراوان بسیجیان و گروه های نیابتی با امکانات للقوه واز مسافت های مختلف که همه وهمه برای نابودی اسرائیل است، قلب های دوستان اسرائیل را به درد مى آورد،ونمی دانیم چگونه باید در این پیکار غیر انسانی جزئی از سنگر دفاع اسرائیل باشیم.
    جاوید وسرفراز باد پرچم اسرائیل

Comments are closed.