افشاگری نصرالله: رژیم ایران مدت یک سال کرایه خانه ۲۰۰ هزار شیعه لبنانی را پرداخت کرد

آخوند حسن نصرالله سرکرده گروه حزب الله لبنان از یک واقعیت تکان دهنده درباره ابعاد کمک های مالی رژیم ایران به این گروه تروریستی پرده برداشت و گفت که پس از ویران شدن بخش عظیمی از محله شیعه نشین بیروت در جنگ حزب الله با اسرائیل، به دستور قاسم سلیمانی طی مدت یک سال تمام اجاره خانه و هزینه بازسازی  ۲۰۰ هزار نفر شیعه لبنانی را تامین کرد.

اشاره نصرالله به جنگ ۳۳ روزه سال  ۲۰۰۵ با اسرائیل بود که در جریان آن چنان زیان سنگین مالی و جانی به حزب الله وارد آمد که با گذشت  پانزده سال از آن زمان، حزب الله هنوز جرات نکرده به تعرض تازه ای علیه اسراییل دست بزند.

با آن که رژیم ایران حزب الله را در طول این سال ها به حدود یکصد هزار موشک و راکت و خمپاره مجهز ساخته، نصرالله هنوز از دست زدن به یک تعرض بزرگ بیم دارد و این در حالی است که، بارها تهدید کرده که قادر است با کمک موشک هایی که از رژیم ایران دریافت کرده، پالایشگاه نفت اسرائیل در حیفا و کوره اتمی در دیمونا و دیگر تاسیسات حساس اسرائیل را به موشک ببندد.

یک سال پس از آن جنگ، که در واقع یک نبرد نیابتی از جانب رژیم ایران علیه اسرائیل بود، اعلام شد که رژیم ایران برای بازسازی خانه های شیعیان در محله الضاحیه در بیروت که یک سوم از آن ناحیه را در بر میگیرد، پانصد میلیون دلار اختصاص داده است. حزب الله با کمک این پول توانست همه خانه های ویران شده را بازسازی کند و اکنون نصرالله فاش می سازد که علاوه بر این رقم، حکومت ایران به دستور قاسم سلیمانی، مدت یک سال نیز کرایه خانه ساکنان آن ساختمان های ویران شده را که دویست هزار نفر بوده اند پرداخت می کرده است.

حسن نصرالله که در آستانه یکمین سال هلاکت قاسم سلیمانی سخن می گفت، این افشاگری را به عنوان تجلیل از او بیان کرد. او در نطق دو سال پیش نیز، هنگامی که لبنان با مشکل شدید مالی روبرو گردیده بود و حزب الله نیر در آستانه ورشکستگی قرار داشت، به افراد حزب الله گفته بود که نگران نباشند، زیرا همه حقوق آن ها و حتی نان و آب حزب الله نیز توسط حکومت ایران تامین می شود.

حسن نصرالله که در تلویزیون المیادین سخن می گفت، در عین حال تایید کرد که در آن سال ها وضع مالی رژیم ایران بهتر از امروز بود، ولی همچنین گفت که هیچ جای نگرانی وجود ندارد.