افشاگری: هواپیمای ریاست جمهوری فرانسه به دستگاه ضد موشکی ساخت اسرائیل مجهز گردیده است

همه هواپیماهای مسافری اسرائیل نیز به دستگاه ضدموشکی ساخت اسرائیل مجهز هستند

در همان حال که سپاه پاسداران ایران هواپیمای مسافری اوکراینی را هدف دو موشک قرار داد و موجب سقوط هواپیما و مرگ همه سرنشینان آن گردید، در اورشلیم فاش شد که هواپیمای ریاست جمهوری فرانسه به دستگاهی ساخت اسرائیل مجهز است که مانع از اصابت موشک به هواپیما می شود. اسراییل تا کنون این امر را پنهان نگاه داشته بود، ولی عکاسان و فیلم بردارانی که از فرود و پرواز هواپیمای حامل پرزیدنت امانوئل ماکرون در فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل گزارش تهیه می کردند، از این دستگاه عکس گرفتند و نصب آن در هواپیمای ریاست جمهوری فرانسه افشا گردید.

اسرائیل این دستگاه دانش بنیان را حدود بیست سال پیش و هنگامی طراحی و تولید کرد که سازمان های ترور فلسطینی درصدد برآمده بودند هواپیماهای مسافری اسرائیل را هنگام پرواز یا فرود هدف قرار دهند و موجب مرگ مسافران گردند. این دستگاه در چندین مورد ثابت کرد که نصب آن می تواند جان مسافران را نجات دهد و اکنون فاش می شود که دولت فرانسه نیز این دستگاه را از اسرائیل خریداری کرده و آن را در هواپیمای ریاست جمهوری فرانسه نصب کرده است.

این دستگاه اسرائیلی را “سپر آسمانی” نام نهاده اند که شلیک موشک دشمن را بلافاصله تشخیص می دهد و هواپیما فرصت کافی دارد مسیر خود را به طور ناگهانی تغییر دهد و به مانورهایی دست بزند که موشک دشمن را منحرف سازد تا بتواند به هدف اصابت کند.

پرزیدنت ماکرون همراه با روسای جمهوری، پادشان و بلندپایگان ده ها کشور دیگر، هفته پیش برای حضور در همایش بین المللی یاد روز جهانی هولوکاست به اسرائیل آمده بود.

این دستگاه ضد موشکی چند میلیون دلار ارزش دارد و همه هواپیماهای مسافری اسرائیل نیز به آن مجهز هستند و اکنون فاش می شود که فرانسویان نیز آن را خریداری کرده اند.