افشاگری: «هکرهای چینی بر شدت حملات سایبری علیه اسرائیل، ایران و دیگر کشورها افزوده اند»

یک نشریه انگلیسی زبان که در امور جنگ سایبری تخصص دارد، در گزارشی نوشت که هکرهای چینی به طور منظم به وبسایت ها و ایمیل ها و گزارش های شرکت های اسرائیلی، ایرانی و کشورهای دیگر منطقه وارد می شوند تا به گردآوری اطلاعات بپردازند.

شرکتی به نام نشریه “امنیت سایبری بین المللی” در گزارش خود در این زمینه نوشت که هکرهای چینی به طور گسترده و فعال وارد وبسایت های کمپانی های اسرائیلی و ایرانی و همچنین عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه میشوند، تا تکنولوژی های جدید را بدزدند و همچنین از اسرار و جزئیات معاملات بازرگانی بین کشورها آگاه شوند.

این نشریه نوشت که در کنار اسرائیل و ایران، کشورهایی چون عربستان سعودی، از هدف های مهم هکرهای چینی هستند. این گونه فعالیت، جنبه اطلاعات نظامی و امنیتی نیز دارد زیرا آن ها می توانند از برخی جزئیات روابط این کشورها با ممالک دیگر و به ویژه ایالات متحده، آگاه گردند.

اکنون چند سال است که چین استراتژی جدیدی در پیش گرفته و آن، امضای قراردادهای طویل مدت با کشورهای خاورمیانه، آفریقا و هر نقطه دیگری می باشد تا بتواند از یک سو مواد خام مورد نیاز صنایع خود را تامین کند و از سوی دیگر بتواند کالاهای تولیدی خود را به آن کشورها بفروشد.اسرائیل و ایران دو نمونه از این کشورها هستند. اسرائیل قصد داشت احداث بندر جدید در شهر حیفا در شمال کشور را به کمپانی های چینی بسپارد، ولی زیر فشار ایالات متحده، از این تصمیم عدول کرد. رژیم ایران یک قرارداد ۲۵ ساله دادوستد بازرگانی با چین امضا کرده است.

نشریۀ “فایر آی” متعلق به کمپانی امنیت بین المللی سایبری، در ادامه گزارش خود نوشت که اکنون ده ها سال است که چین برای دزدیدن تکنولوژی و اطلاعات بازرگانی بسیاری از تماس ها از طریق ایمیل و همچنین آرشیوها و حساب های کامپیوتری کمپانی ها و کشورهای مختلف را زیر نظر دارد. ولی در یک سال اخیر بر دامنه این گونه فعالیت های خود افزوده است.