افشاگری: یک هیات از پژوهشگران عربستان سعودی و استادان دانشگاه، از اسرائیل دیدن کرده اند

چند تن از شهروندان عربستان که به اسرائیل دعوت شدند، استادان دانشگاه بودند که دیدار از این کشور و آشنایی با پیشرفت های آن را “هیجان انگیز” توصیف کردند

رسانه های اسرائیلی فاش ساختند که اخیرا گروهی از پژوهشگران سیاسی و فرهنگی عربستان سعودی، به دعوت وزارت خارجه اسرائیل از این کشور دیدن کرده اند. یکی از این افراد پس از بازگشت به ریاض گله کرد که مقامات حکومتی از او انتقاد کرده و حتی وی را به تعقیب و مجازات تهدید کرده اند. ولی روی هم رفته، این دیدار غیرعلنی، با واکنش های مثبتی در عربستان روبرو شده است.

دولت عربستان در گذشته یکی از دشمنان سرسخت اسرائیل بود و رهبری انواع تحریم ها علیه این کشور را به عهده داشت. ولی از هنگامی که رژیم ایران وارد پیکار علنی با دولت ریاض گردیده، عربستان به تدریج به اسرائیل نزدیک می شود که موافقت با سفر یک هیات پژوهشی عربستان به اسرائیل می تواند یکی از نمادهای آن باشد.

چند تن از شهروندان عربستان که به اسرائیل دعوت شدند، استادان دانشگاه بودند که دیدار از این کشور و آشنایی با پیشرفت های آن را “هیجان انگیز” توصیف کردند.

اسرائیل در سال های اخیر می کوشد مناسبات نزدیکتری با امیرنشین های عرب در حوزه خلیج فارس برقرار سازد که یکی از پیامدهای آن دعوت رسمی از نخست وزیر اسرائیل توسط سلطان قابوس رهبر سلطان نشین عُمان بود.

پژوهشگر عربستانی، که پس از بازگشت به کشورش با انتقادهای متعصبین روبرو شد، دکتر عابد الرزق فَوسی نام دارد که استاد زبان شناسی می باشد و زبان عبری را به روانی صحبت می کند

او به خبرنگاران اسرائیلی در اورشلیم گفت که ملت های عرب با اسرائیل خصومتی ندارند و بسیاری از اهالی عربستان، مایل به برقراری مناسبات دوستی با اسرائیل هستند.

ولیعهد عربستان شاهزاده محمد بن سلمان، از هنگامی که توسط پدرش به ولیعهدی تعیین شده و عملا اداره امور را در کشورش به عهده گرفته، یکی از مخالفان سرسخت رژیم ایران محسوب می شود و تا کنون بارها علیه رهبران حکومت ایران سخن گفته است.

عربستان در سال های اخیر از میزان خصومت خود نسبت به اسرائیل کاسته و حتی به شرکت هواپیمایی هند امکان داده برای پرواز به سوی اسرائیل، از حریم هوایی عربستان بگذرد.