یک دیدگاه

  1. باسلام . امیدوارم اروپا زیرفشارآمریکا درمورد جمهوری اسلامی تجدیدنظرنماید. اما این تغییر مشکل است زیرا اروپا به سرکردگی انگلیس برای آوردن این رژیم حدود ۵۰۰سال تلاش کرده و امروز اروپا با توسل به سرمایه های ملی ایران و اهرم رژیم جمهوری اسلامی به دنبال توسعه مستعمرات خود است .

Comments are closed.