اقدام ترور فلسطینی در به آتش کشیدن مزاع و بیشه های اسرائیل ادامه دارد

به دنبال آتش سوزی های گسترده ای که روز گذشته (شنبه) توسط بادبادک هایی که از غزه به سوی خاک اسرائیل فرستاده شده بود رخ داد، مقامات امنیتی در اسرائیل امروز به انجام یک رشته رایزنی هایی پرداختند که چگونه می توان با این شیوه جدید تروریستی رویارویی کرد.

روز گذشته در بیست نقطه نواحی پیرامونی غزه، آتش سوزی های گسترده ای در مزارع کشاورزی و بیشه زارها رخ داد که زیان مالی وارد کرد، ولی آسیب جانی به دنبال نداشت.

پرنده های مکانیکی اسرائیل از هوا اتومبیل فردی را هدف قرار دادند که مسوول طراحی این شیوه تروریستی در نوار غزه بود. ولی عمدا به خود او آسیب نرسید. اتومبیل در حالی هدف قرار گرفت که فرماندهان مطمئن بودند که صاحب اتومبیل در داخل آن نیست.

ارتش اسرائیل همچنین به سوی دو فلسطینی در حالی که مشغول آماده کردن بادبادک ها بودند تیزاندازی کردند که احتمالا آن ها را فراری داد.

آن چه فرونشاندن آتش سوزی های روز گذشته را دشوارتر می کرد، گرمای شدید در بخش جنوبی اسرائیل بود.

همزمان با خاکستر شدن محصولات کشاورزی در مزارع، صدها هزار زنبورعسل و همچنین انواع کرم ها در آتش سوختند. همچنین به لوله ای آب که به غزه منتهی می شود و سیم های تلفن و کابل های تلویزیون و ارتباطات الکترونی که اسرائیل را به غزه مربوط می سازد و به اهالی آن ناحیه سرویس می دهد، در آتش سوخت.

یک کشاورز اسرائیلی امروز گفت که زیان های وارده به شهروندان اسرائیلی قابل جبران است. ولی فلسطینی ها با ایجاد این آتش سوزی ها به رفاه خود در غزه نیز اسیب می رسانند. این کشاورز گفت که گویا سران حماس در غزه می خواهند که فلسطینی ها همچنان در محنت باقی بمانند.

اتومبیل ویران شده سرکرده ترور بادبادکی در یکی از خیابان های غزه. سربازان اسرائیلی ابتدا مطمئن شدند که او داخل اتومبیل نیست